top of page

Søkeresultater

49 elementer funnet for «»

 • Politiske Utvalg | Changemaker Norge

  Om Changemaker Organisering og sentrale dokumenter Lokalgrupper Internasjonalt Politiske Utvalg More Vil du bli med i et utvalg? Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende! Politiske utvalg Changemaker har fem politiske utvalg. Her kan du lese mer om de ulike tematikkene vi jobber med! Politisk Utvalg for Fred Politisk Utvalg for Klima & Miljø Politisk Utvalg for Global Helse Politisk Utvalg for Gjeld & Kapitalflukt Politisk Utvalg for Internasjonal Handel

 • Bli aktiv | Changemaker Norge

  Bli aktiv Changemaker jobber med politisk påvirkning lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å fremme et bærekraftig verdenssamfunn hvor menneskerettighetene blir ivaretatt. Vi utvikler og gjennomfører politiske kampanjer, deltar aktivt på nasjonale og internasjonale politiske prosesser, og jobber med informasjonsspredning. Vi holder også foredrag, skoleringer og ulike arrangementer. Changemaker har fem politiske utvalg ( klima og miljø, fred, gjeld og kapitalflukt, global helse, og internasjonal handel) og flere lokallag over hele Norge. Ønsker du å bli med? Send oss en DM på @changemakernor eller epost til post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende!

 • Politisk Utvalg for Global Helse | Changemaker Norge

  Tilbake til politiske utvalg Global Helse God helse er en menneskerett og noe alle mennesker er avhengige av for å kunne leve et godt liv. Allikevel mangler en stor del av verdens befolkning tilgang til rent vann, helsetjenester og livsnødvendige medisiner. ​ Dette rammer de fattige hardest, og er grunnleggende urettferdig fordi det er ofte er økonomiske interesser og strukturelle skjevheter som hindrer mennesker fra å få oppfylt denne rettigheten. Dårlig helse er også en viktig årsak til at mennesker forblir fattige. Global Helse handler om disse temaene: Vaksinerettferdighet Coronapandemien har for alvor satt søkelys på rettferdig vaksinefordeling - rike land har nok vaksiner til å vaksinere opp til fem ganger deres egen populasjon, mens mange land fortsatt strever med å vaksinere deres mest sårbare grupper. Tilgang på vaksiner er grunnleggende for retten til liv og helse, og den urettferdige fordelingen allerede har kostet flere menneskeliv. Tilgang til medisiner Fortsatt mangler en tredjedel av verden tilgang til nødvendige medisiner eller medisinene er for dyre. Som oftest er det snakk om land med lav kjøpekraft, men medisinmangelen rammer også Norge. Det er fordi legemiddelindustrien setter profitt foran menneskeliv. Kjønnsbasert vold I verden i dag blir 1 av 3 kvinner utsatt vold utelukkende fordi de er kvinner. Konsekvensene er at mange kvinner mister muligheter til å gå på skole eller ha en selvstendig økonomi, og mangler friheten til å leve et fritt liv. Kvinneperspektivet må styrkes i utviklingspolitikken og Norge må utarbeide en handlingsplan for sitt utenrikspolitiske arbeid for å oppnå likestilling. Tilgang på rent vann Mangel på rent vann har store helsemessige konsekvenser og fremdeles mangler 663 millioner mennesker tilgang til rent vann. Jorda har nok ferskvann til alle mennesker på kloden, men den store mangelen på vann skyldes skjevfordeling av vannressurser. Smittsomme sykdommer En globalisert verden har også nye helseproblemer, ofte relatert til smitte. Når mennesker reiser på tvers av landegrenser og kontinenter sprer virus seg raskere. Dessuten står klimaendringer og migrasjon for nye smitterelaterte utfordringer. ​ Norge må jobbe aktivt for å stoppe spredningen av smittsomme sykdommer og styrke forskningen på medisiner og vaksiner mot neglisjerte tropiske sykdommer. Psykisk helse Akkurat som man må ta vare på sin fysiske helse, må man også ta vare på den psykiske helsen. Dårlig psykisk helse kan utvikles til psykisk sykdom, og dette rammer omtrent en av ti på verdensbasis. Flertallet av dem bor i kriserammede områder, hvor det mangler et godt helsetilbud. Norge må bidra aktivt med å følge opp målene WHO fremmer. I Norge er helsetilbudet blitt bedre og stigmaet omkring psykisk helse har blitt redusert de siste årene. Denne utviklingen ønsker Changemaker også på verdensbasis. Vil du bli med i Utvalget for Global Helse? Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende!

 • Grafisk profil | Changemaker Norge

  Changemakers grafiske profil På denne siden finner du logoene våres, samt guide til vår grafiske profil. Grafisk profil.pdf Ved å laste ned denne PDFen får du en guide til hvordan du kan bruke vår grafiske profil, inkludert fargekoder og fonter. Ta kontakt med post@changemaker.no ved spørsmål. Logo Alle logoene er i .png eller .svg-format. For å laste ned logoen trykker du på bildet og logoen åpner seg i nytt vindu. I dette vinduet finner du en nedlastningsknapp øverst til venstre. ​ Ønsker du logoene til politiske utvalg / lokalgruppe? Ta kontakt med oss!

 • Politisk Utvalg for Gjeld & Kapitalflukt | Changemaker Norge

  Tilbake til politiske utvalg Gjeld & Kapitalflukt Over tusen milliarder dollar forsvinner årlig ut av fattige land i form av ulovlig kapitalflukt. I tillegg bruker de samme landene mer penger på gjeldsnedbetaling enn de mottar i bistand. Det er et strukturelt problem. Derfor jobber Changemakers politiske utvalg for gjeld og kapitalflukt med å endre dagens situasjon. Gjeld & Kapitalflukt handler om disse temaene: Gjeld Ved inngangen av 2020 var 34 land på randen av gjeldskrise. Gjeld er en av de grunnleggende årsakene til fattigdom i verden. Hvert år bruker fattige land større summer på å betjene gjelden sin enn de mottar i bistand. VI mener at illegitim gjeld må slettes fullstendig og umiddelbart uten betingelser, at UNCTAD sine retningslinjer for lån må være minstestandard for alle land, og at det må opprettes en internasjonal, åpen og uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme. Et nytt globalt skattesystem Hvert år gjemmer multinasjonale selskaper milliarder av kroner i skatteparadiser, for å unngå å betale skatt. For å få slutt på dette må vi lage et helt nytt skattesystem. Norge bør innføre en enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap for å hindre skatteparadiser. Det er viktig at lav- og mellominntektsland tas spesielt hensyn til i utarbeidelsen av et enhetlig system, slik at de får en rettferdig del av skatten de har krav på. Vil du bli med i Utvalget for Gjeld og Kapitalflukt? Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende!

 • Internasjonalt | Changemaker Norge

  Om Changemaker Organisering og sentrale dokumenter Lokalgrupper Internasjonalt Politiske Utvalg More Changemaker internasjonalt Changemaker har samarbeidsorganisasjoner i Danmark, Finland, Kambodsja, Kenya, Somalia Pakistan. Disse organisasjonene jobber med ulike tematikker som ligner Changemakers måte å arbeide på i Norge. Changemaker har ambisjoner om å bygge en plattform for samarbeid mellom ungdomsorganisasjoner innenfor ACT Alliance. ACT står for Action by Churches Together, som er blant verdens største internasjonale nettverk for bistandsorganisasjoner som jobber med nødhjelp, langsiktig bistand og beslutningspåvirkning. Formålet med en slik plattform er å skape kontakter som kan dra nytte av hverandres styrker når det trengs, og hvor man står sammen i kampen mot urettferdighet, gjennom internasjonale kampanjer eller kompetansebygging. Synes du Changemakers internasjonale arbeid er spennende, og vil vite mer? Send en mail til post@changemaker.no

 • Politisk Utvalg for Fred | Changemaker Norge

  Tilbake til politiske utvalg Fred Væpnede konflikter er et hinder for utvikling, men det er også våpenhandel, utviklingen av autonome droner for militært bruk og kjønnsbasert vold. Fred er mer enn fravær av krig. Derfor jobber Changemaker for en fredssituasjon som innebærer demokrati, rettferdighet, bærekraftig utvikling og respekt for menneskerettighetene. Fred handler om disse temaene: Eksport av krigsmateriell og investering i våpenselskaper Norge er en forkjemper for fred, menneskerettigheter og demokrati. Samtidig selger vi stadig mer krigsmateriell til diktaturer. Forbud mot atomvåpen Atomvåpen er verdens farligste våpen, og 9 land har i dag makten til å kunne utslette alt liv på planeten. Sommeren 2017 ble atomvåpen forbudt etter forhandlinger i FN, men Norge vil ikke slutte seg til avtalen. ​Droner og autonome våpen Med eit tastetrykk kan ein fjernstyrt militær drone føre krig på den andre sida av jorda. Med kunstig intelligens kan drapsrobotar på eigen hand velgje å gå til angrep. Vi kan ikkje tillate ei slik utvikling der terskelen for bruk av militærmakt vert seinka. Okkupasjon Okkupasjon er i strid med folkeretten, og er eit brot på ein stats suverenitet. I dag ser vi at fleire land har vert okkupert i mange år. Changemaker krev at det stansar. Vil du bli med i Fredsutvalget? Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende!

 • Changemaker Norge - Gjennomslag for en mer rettferdig verden!

  Hei! Vil du bli med Changemaker og bidra for en mer solidarisk og rettferdig verden? Jeg er med! Siste nytt Changemaker Norge Vi har fått ny kommunikasjonsrådgiver! Vi ønsker Anneli Lindahl velkommen til oss som ny kommunikasjonsrådgiver! Anneli kommer fra et praktikantopphold i... Changemaker Norge Ønsker du å engasjere deg og være med på å skape reell forandring i verden? Gira på å engasjere deg, og er du interessert i globale rettferdighetsspørsmål? Nå har du muligheten til å gjøre noe med det - du kan... Hvem er Changemaker? Changemaker er en ideell organisasjon som jobber politisk og kreativt for å løse de strukturelle årsakene til global urettferdighet. ​ Det er stadig økende forskjeller mellom verdens rikeste og fattigste, men over hele verden finnes det mennesker som kan og vil endre dette. I Changemaker kjemper vi for en mer bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Norsk politikk har globale konsekvenser og derfor har Norge et ansvar. Changemaker påvirker norsk politikk for å fremme en mer rettferdig og bærekraftig bistands- og utviklingspolitikk. Våre medlemmer, i samarbeid med andre organisasjoner og store internasjonale bevegelser, legger press på ansvarlige beslutningstakere for en mer bærekraftig og rettferdig verden. Global urettferdighet forsvinner ikke av seg selv, derfor jobber Changemaker med temaer som våpeneksport, klimarettferdighet og kapitalflukt. I over 30 år har vi vært et fellesskap for de som har og vil ha kunnskap om hvordan vi sammen kan løse noen av de største utfordringene verden står overfor. Gjennom kampanjer, aksjoner, debatter og politiske møter bygger vi sterke nettverk og nyttige erfaringer. Changemaker er en partipolitisk uavhengig og livssynsåpen organisasjon med medlemmer mellom 13 og 30 år. Moderorganisasjonen vår er Kirkens Nødhjelp, Norges største bistandsorganisasjon. Les mer om Kirkens Nødhjelp. Vi jobber med... Changemaker jobber med et bredt spekter av politiske temaer som alle bidrar til de internasjonale strukturene i samfunnet vårt. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med de ulike temaene ved å trykke inn på temasidene. Fred Klima & Miljø Gjeld & Kapitalflukt Internasjonal H andel Global Helse Årets hovedtemakampanje: ingenkvinneringenfred.no Kommende arrangementer Siste i media @changemakernor Følg oss på @changemakernor Kontakt oss Bernhard Getz' gate 3, 0165 Oslo, Norge post@changemaker.no eller finn din kontaktperson her Takk for innsendingen din! Send inn

 • Organisering og sentrale dokumenter | Changemaker Norge

  Om Changemaker Organisering og sentrale dokumenter Lokalgrupper Internasjonalt Politiske Utvalg More Organisering og sentrale dokumenter Changemakers rundt 1500 medlemmer og 20 lokalgrupper bestemmer alt mellom himmel og jord i organisasjonen. På denne siden finner du oversikt over demokratiske organ og sentrale dokumenter. Hopp til sentrale dokumenter Changemaker i et nøtteskall Det er enkeltmedlemmer og lokalgrupper som utgjør den demokratiske ryggmargen i organisasjonen. Årssamlingen Årssamlingen er Changemakers øverste demokratiske organ. Her har alle medlemmer én stemme og det er på årssamlingen at leder og andre verv velges. Landsstyret Mellom årssamlingene er landsstyret Changemakers høyeste demokratiske organ. Her sender lokalgrupper og sentralstyret én representant hver. I tillegg velges 2-4 enkeltmedlemmer til å ha stemmerett på landsstyret. Sentralstyret Mellom landsstyrene er det sentralstyret som tar avgjørelser for Changemaker. Sentralstyret består av 7-10 personer, inkludert leder og nestledere, som velges på årssamlingen og møtes annenhver uke. ​ Kontakt sentralstyret Arbeidsutvalget Mellom sentralstyremøtene er det arbeidsutvalget (AU) som tar beslutninger for og styrer Changemaker. AU består av leder, nestledere og daglig leder. Leder og nestledere velges på årssamlingen, mens daglig leder sitter i sekretariatet. ​ Kontakt arbeidsutvalget Politiske utvalg I tillegg har Changemaker fem politiske utvalg som skolerer seg og organisasjonen til å bli eksperter på Changemakers tema. En leder og 5-7 medlemmer velges på årssamlingen. ​ Kontakt utvalgene Nominasjons- komité og kontrollkomité Nominasjonskomiteen innstiller, på bakgrunn av samtaler med Changemakers medlemmer, til Changemakers verv. Kontrollkomiteen passer på at ting går for seg slik det skal, og at ikke sentralstyret og arbeidsutvalget bryter Changemakers regler. ​ Kontakt kontrollkomiteen Kontoret Er de seks ansatte i Changemaker, også kalt sekretariatet. I dag er dette daglig leder, organisasjons- og økonomirådgiver, grafisk kommunikasjonsrådgiver, politisk kommunikasjonsrådgiver, rådgiver for lokal politikk og aktivitet og prosjektkoordinator for Verdens Beste Nyheter. ​ Kontakt kontoret Verv i Changemaker? Har du lyst på litt mer informasjon om hva det vil si å ha verv i Changemaker og hva de forskjellige vervene gjør? I vervheftet vårt kan du lese om hvordan Changemaker er organisert og hvordan de ulike ansvarspersonene velges. Last ned vervhefte S. Docs Sentrale dokumenter "Changemaker arbeider for å fjerne de grunnleggende årsakene til global urettferdighet. Vi vil bevisstgjøre ungdom til handling ved å gi dem handlingalternativ i kampen for en rettferdig verden." – Vedtektenes §1 (utdrag) Alle sentrale dokumenter vedtas på Årssamlinga hver vår, hvor alle medlemmer har stemmerett. Vedtekter Vedtektene våre sier hvem vi er, hva vi jobber for, og setter rammer for hvordan organisasjonen skal fungere. ​ Plattform og uttalelser Plattformen bygger på formålsparagrafen i vedtektene (§1), og inneholder det Changemaker mener er de viktigste årsakene til den urettferdige fordelingen i verden. Den er tematisk fordelt på hovedtemaene vi jobber med, i tillegg til mer saksavgrensede uttalelser. Noen uttalelser kan også være av mer organisasjonell karakter. ​ Last ned dokumentene her Strategi 2023-2027 Handlingsplan 2023-2024 Politisk prinsipprogram 2023-2024 Vedtekter 2023-2025 Uttalelser 2022-2023 Årsmeldingen 2022

 • Politisk Utvalg for Internasjonal Handel | Changemaker Norge

  Tilbake til politiske utvalg Internasjonal Handel Changemaker jobber med de urettferdige strukturene i det internasjonale handelssystemet som gjør at fattige land forblir fattige og rike land blir rikere. Internasjonal Handel handler om disse temaene: Bedrifters samfunnsansvar Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er det i dag om lag 25 millioner mennesker som blir utsatt for tvangsarbeid. Vi har jobbet for å få på plass en lov som forplikter næringslivsaktører til å ta større menneskerettighetsansvar og 1. juli 2022 fikk Norge en åpenhetslov! For at loven skal virke vil det bli nødvendig med omstillinger i mange bedrifter. Forbrukertilsynet får nå ansvaret for å følge opp og rettlede bedrifter som nå møter nye krav. Selv om det er mangler ved åpenhetsloven, er dette en av de beste som finnes i verden, og vil kunne sette standarden for menneskerettighetslover rundt omkring i verden. Mye av jobben nå er å følge opp at åpenhetsloven blir iverksatt riktig! Handelsavtaler mellom land De siste årene har det vært en økning i såkalte bilaterale handels- og investeringsavtaler. Offentligheten får ofte lite innsikt i forhandlingene av bilaterale avtaler og lite mulighet til å komme med innspill. I tillegg stilles det ofte strenge krav fra rike land som kan føre til at fortjeneste går foran arbeiderrettigheter, menneskerettigheter og miljø. Norge må jobbe for å fremme multilaterale handelsavtaler som ivaretar utviklingslands interesser, i stedet for bilaterale handelsavtaler. Det internasjonale handelssystemet og WTO Dagens handelssystem må bli mer demokratisk og rettferdig for de fattigste landene. Den viktigste arenaen for internasjonale handelsavtaler er verdens handelsorganisasjon (WTO). Allikevel er det flere problemer i WTO som Changemaker er opptatt av. Velstående land og multinasjonale selskaper har for stor makt i forhandlingene om nye avtaler. Norge må være en pådriver for at forhandlinger om nye handelsavtaler blir gjort i åpne rom hvor alle land er representert. Oljefondet Norge utøver stor makt gjennom oljefondet og p rofitt ikke skal veie tyngre enn de etiske forpliktelsene. Vi mener at etikkrådet til oljefondet må kunne gjøre uavhengige vurderinger av de etiske forpliktelsene for å unngå potensielle interessekonflikter. Det må bevilges økte ressurser til det etiske arbeidet. Vil du bli med i Utvalget for Internasjonal Handel? Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende!

 • Politisk Utvalg for Klima & Miljø | Changemaker Norge

  Tilbake til politiske utvalg Klima & Miljø Klimaendringene er et stort urettferdighetsproblem: Selv om rike land har størstedelen av ansvaret for klimagassutslippene, er det verdens fattige som opplever konsekvensene sterkest. ​ Changemaker jobber for at Norge skal ta sin del av arbeidet med å løse verdens klimaproblem. Som en rik oljenasjon har vi et ansvar med å kutte klimagassutslipp nasjonalt, og bidra til det globale grønne skiftet. Klima & Miljø handler om disse temaene: De internasjonale klimaforhandlingene I Paris i 2015 gikk så godt som hele verden sammen og laget en ambisiøs avtale om å gjøre noe med klimaendringene, for første gang i historien. Men hvordan avtalen følges, gjenstår å se. Grønne investeringer i Oljefondet Oljefondet er nå på nesten 8500 milliarder kroner. Det bør investere mer i det som bidrar til å løse klimaproblemet, ikke det som skaper dem. Klimafordrivne Kvart år må om lag 25 millionar menneske forlate heimane sine på grunn av klima- og vêrrelaterte katastrofar. Vi må bremse klimaendringane, og vi må skape rammeverk og avtalar som skapar rettar og tryggheit for menneske som må flykte på grunn av dei. Ikke-fornybar energi og teknologioverføring Norge har et ansvar for å redusere klimagassutslipp, og bidra i det grønne skiftet verden trenger. Da må vi bygge ned oljeindustrien. Vil du bli med i Utvalget for Klima og Miljø? Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende!

 • Lokalgrupper | Changemaker Norge

  Om Changemaker Organisering og sentrale dokumenter Lokalgrupper Internasjonalt Politiske Utvalg More Om lokalgrupper På denne siden finner du alt du trenger å vite for å drive en lokalgruppe i Changemaker: ​ Hva er en lokalgruppe? Roller i lokalgruppen Hvorfor har Changemaker lokalgrupper? Hvordan starte en lokalgruppe? ​ Lyst til å bli med i en lokalgruppe? Finn ut om hvor din nærmeste lokalgruppe er her . ​ Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på post@changemaker.no . Hva er en lokalgruppe? Hva er en lokalgruppe? Norges politikk har globale konsekvenser. I Changemaker jobber ungdommer kreativt og politisk for at Norge skal ta sitt ansvar på alvor, og skape en mer rettferdig verden. For å kunne få beslutningstakerene til å ta avgjørelser som gjør verden mer rettferdig er det viktig at vi klarer å påvirke også lokalt i Norge. Changemaker er derfor helt avhengig av lokalgrupper. ​ Changemakers lokalgrupper har ulike størrelser og driver med mange forskjellige ting. Noen har mange aksjoner, andre færre, noen holder foredrag, andre arrangerer konsert eller debatt. Noen prøver å få kommunen til å bli fairtrade, andre vil ha en skatteparadisfri kommune. Noen grupper holder møter i samarbeid med andre organisasjoner. Noen grupper møtes 1-2 ganger i måneden, andre litt sjeldnere. Men, det som er felles for alle er at de har det sosialt, og de forandrer verden sammen! Roller i lokalgruppen Roller i lokalgruppen For å strukturere arbeidet i lokalgruppen, kan det være en god idé å dele inn i ulike roller. Det kan være lurt å i første omgang velge en leder, en nestleder og en økonomiansvarlig. Fadder Alle lokalgrupper får en fadder som sitter i sentralstyret i Changemaker. Fadderen er personen lokalgruppen kan kontakte dersom de lurer på noe og hjelper mer enn gjerne til dersom lokalgruppen trenger det. Leder Leders rolle er å vanligvis innkalle til møter og være kontaktperson overfor Changemaker sentralt. En viktig del av rollen som leder er også å delegere ansvaret til resten av gruppa. Som leder har du ikke ansvar for å gjøre alt som gruppa skal gjøre, men ansvar for at gruppa i fellesskap får gjort det dere ønsker. Nestleder Nestleders rolle er å være leders høyre hånd. Leder og nestleder utgjør som regel et team som diskuterer mye av de sakene lokalgruppen er involvert i, og noe av deres viktigste oppgaver er å støtte opp under hverandre i det daglige Changemaker-arbeidet. Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig er den som har ansvar for å føre regnskapet og budsjettet til lokalgruppa. Denne personen skal ha kontroll over hvor mye penger gruppa har, og hva disse kan brukes til. Aksjonsansvarlig Skal man ha aksjoner kan man ha en person som er ansvarlig for å for å gjennomføre denne. Temaansvarlig Hvis man er mange, kan f.eks hver ha ansvar for et av Changemakers tema. Medieansvarlig En medieansvarlig kan ha ansvar for å kontakte lokalavisen i forbindelse med aksjoner, oppdatere sosiale medier og lignende slik at lokalgruppen kan få masse oppmerksomhet rundt aksjonene sine. Andre verv Hvis man er flere i gruppen, kan det være lurt å gi alle en rolle. Hvilke roller lokalgruppen har behov for og har lyst til å ha, kan variere. Hvorfor har Changemaker lokalgupper? Hvorfor har Changemaker lokalgrupper? Sterke lokalgrupper og studentgrupper bidrar til å spre Changemaker sitt budskap i hele landet, og er helt avgjørende for gjennomslagskraften som Changemaker har i de sakene vi jobber med. Uten lokalgrupper ville Changemaker vært en gjeng som bare gikk på høringsmøter på Stortinget og alt ville foregått i Oslo. Med med så mange aktive folk rundt om i Norge har vi faktisk greid å gjøre verden litt bedre, fra trange fjorder og dype daler. Og det fortsetter vi med, år etter år! Hvordan starte en lokalgruppe? Hvordan starte en lokalgruppe? Steg 1 Steg 2 Steg 3 Hvordan starte en lokalgruppe? Dersom det ikke finnes noen lokalgruppe i nærheten av deg, kan du starte en selv. Jo flere lokalgrupper Changemaker har, desto flere politikere klarer vi å påvirke til å jobbe for en mer rettferdig verden. Trykk dere steg-for-steg gjennom prosessen via fanene over! Ta kontakt med post@changemaker om du trenger hjelp.

bottom of page