top of page

Bli fastgiver eller gi et engangsbidrag

Vil du bidra til Changemakers arbeid? Støtte til Changemaker bidrar til å skape en mer rettferdig verden via informasjonsspredning, kampanjearbeid og politisk påvirkning. Med din støtte kan vi fortsette å engasjere og mobilisere i kampen om å endre de grunnleggende årsakene og strukturene til urettferdighet.

 

Changemaker arbeider med politisk påvirkning innenfor temaene klima og miljø, gjeld og kapitalflukt, fred, global helse og internasjonal handel. Vi informerer og gir handlingsalternativer til ungdommer, slik at de kan engasjere seg i kampen for en rettferdig verden. Ethvert økonomisk bidrag vil styrke våre muligheter til å informere og mobilisere unge, og å presse politikere til å føre en bærekraftig politikk som ivaretar menneskerettighetene.

IMG_5862_edited.jpg

Bli en Changemaker uansett hvor gammel du er ved å gi en månedlig støtte til vårt arbeid!

Fastgivere støtter oss enten gjennom trekk

i AvtaleGiro eller bankkort - du velger selv hvor mye du ønsker å gi, og kan selv justere beløpet fra måned til måned.

Du registrer deg gjennom dette skjemaet.

Tusen takk!

bottom of page