top of page

Organisering og sentrale dokumenter

Changemakers rundt 1500 medlemmer og 20 lokalgrupper bestemmer alt mellom himmel og jord i organisasjonen. På denne siden finner du oversikt over demokratiske organ og sentrale dokumenter.

Changemaker i et nøtteskall

Det er enkeltmedlemmer og lokalgrupper som utgjør den demokratiske ryggmargen i organisasjonen.

Årssamlingen

Årssamlingen er Changemakers øverste demokratiske organ. Her har alle medlemmer én stemme og det er på årssamlingen at leder og andre verv velges.

Landsstyret

Mellom årssamlingene er landsstyret Changemakers høyeste demokratiske organ. Her sender lokalgrupper og sentralstyret én representant hver. I tillegg velges 2-4 enkeltmedlemmer til å ha stemmerett på landsstyret.

Sentralstyret

Mellom landsstyrene er det sentralstyret som tar avgjørelser for Changemaker. Sentralstyret består av 7-10 personer, inkludert leder og nestledere, som velges på årssamlingen og møtes annenhver uke.

Kontakt sentralstyret

Arbeidsutvalget

Mellom sentralstyremøtene er det arbeidsutvalget (AU) som tar beslutninger for og styrer Changemaker. AU består av leder, nestledere og daglig leder. Leder og nestledere velges på årssamlingen, mens daglig leder sitter i sekretariatet.

Kontakt arbeidsutvalget

Politiske utvalg

I tillegg har Changemaker fem politiske utvalg som skolerer seg og organisasjonen til å bli eksperter på Changemakers tema. En leder og 5-7 medlemmer velges på årssamlingen.

Kontakt utvalgene

Nominasjons-
komité og kontrollkomité

Nominasjonskomiteen innstiller, på bakgrunn av samtaler med Changemakers medlemmer, til Changemakers verv. Kontrollkomiteen passer på at ting går for seg slik det skal, og at ikke sentralstyret og arbeidsutvalget bryter Changemakers regler.

Kontakt kontrollkomiteen

Kontoret

Er de seks ansatte i Changemaker, også kalt sekretariatet. I dag er dette daglig leder, organisasjons- og økonomirådgiver, grafisk kommunikasjonsrådgiver, politisk kommunikasjonsrådgiver, rådgiver for lokal politikk og aktivitet og prosjektkoordinator for Verdens Beste Nyheter.

Kontakt kontoret

Verv i Changemaker?
Har du lyst på litt mer informasjon om hva det vil si å ha verv i Changemaker og hva de forskjellige vervene gjør? I vervheftet vårt kan du lese om hvordan Changemaker er organisert og hvordan de ulike ansvarspersonene velges.

S. Docs

Sentrale dokumenter

"Changemaker arbeider for å fjerne de grunnleggende årsakene til global urettferdighet. Vi vil bevisstgjøre ungdom til handling ved å gi dem handlingalternativ i kampen for en rettferdig verden."

– Vedtektenes §1 (utdrag)

Alle sentrale dokumenter vedtas på Årssamlinga hver vår, hvor alle medlemmer har stemmerett.

 

Vedtekter

Vedtektene våre sier hvem vi er, hva vi jobber for, og setter rammer for hvordan organisasjonen skal fungere.

Plattform og uttalelser

Plattformen bygger på formålsparagrafen i vedtektene (§1), og inneholder det Changemaker mener er de viktigste årsakene til den urettferdige fordelingen i verden. Den er tematisk fordelt på hovedtemaene vi jobber med, i tillegg til mer saksavgrensede uttalelser. Noen uttalelser kan også være av mer organisasjonell karakter.

Last ned dokumentene her

Strategi 2023-2027

Handlingsplan 2023-2024

Politisk prinsipprogram 2023-2024

Vedtekter 2023-2025

Uttalelser 2022-2023

Årsmeldingen 2022

bottom of page