top of page
IMG_0683.JPG

Verdens Beste Nyheter formidler nyheter om utvikling og fremskritt på verdens utfordringer, samtidig som vi sprer informasjon om FNs bærekraftsmål. Verdens Beste Nyheter er et samarbeidsprosjekt mellom Changemaker og Press - Redd Barna Ungdom.

Hva er Verdens Beste Nyheter?

Verdens Beste Nyheter ble opprettet fordi vi mener det er behov for en informasjonskampanje som kan være med på å nyansere det skjeve bildet av utviklingen i verden. Denne ideen er inspirert av den danske organisasjonen med samme navn “Verdens Bedste Nyheder”. Den danske kampanjen er et samarbeid mellom FN, Danida og danske bistandsorganisasjoner og med drahjelp fra næringsvirksomheter.

En dag i året arrangerer vi en stor, landsdekkende utdeling hvor flere hundre frivillige deler ut et fysisk eksemplar av Verdens Beste Nyheter. I tillegg har vi i løpet av året flere arrangementer med formål om å øke kunnskapen om internasjonal utvikling og FNs bærekraftsmål.

Hvorfor Verdens Beste Nyheter?

Vår visjon er at hele Norges befolkning får en aktuell og nyansert forståelse av verden. Vi tror at den nyanserte kunnskapen skaper håp og at håp skaper motivasjon for handling. Vi ønsker å gjøre FNs bærekraftsmål kjente for hele landet befolkning. Jo flere som kjenner til målene, jo flere kan være med på å sørge for at våre politiske ledere leverer resultater. Og jo flere som vet hvilke fremskritt og løsninger verden byr på, jo flere kan bidra til at de blir satt ut i livet.

Vi bruker konstruktiv journalistikk som arbeidsmetode når vi skrive nyheter, analyser og historier om internasjonal utvikling. Det betyr at vi fokuserer på fremskritt, potensiale og løsninger, men også at vi belyser utfordringer og problemer.

bottom of page