top of page
VBN_logoNO_orange(RGB)_edited.png

Verdens Beste Nyheter formidler nyheter om utvikling og fremskritt på verdens utfordringer, samtidig som vi sprer informasjon om FNs bærekraftsmål. Verdens Beste Nyheter er et samarbeidsprosjekt mellom Changemaker og Press - Redd Barna Ungdom.

Hva er Verdens Beste Nyheter?

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler nyheter, historier og analyser om positiv utvikling og fremskritt på verdens utfordringer. Gjennom kampanjen ønsker vi å rette søkelyset om positive tiltak som skjer og nyansere verdensbildet til Norges befolkning. 
 

Vi tror at denne kunnskapen kan bidra til mer håp og at dette igjen skaper motivasjon for handling.
 

Vi produserer konstruktive nyheter og historier om fremskritt og utvikling som vi publiserer på verdensbestenyheter.no og i sosiale medier. Vi arrangerer debatter, panelsamtaler og stunts, og i tillegg reiser vi rundt til klasser, seminarer og andre som ønsker foredrag, workshops eller at vi holder undervisningsopplegget vårt. Vi står også på stands og har en rekke samarbeid med organisasjoner og næringslivet. 
 

Hvert år arrangerer vi også en landsdekkende utdeling av Verdens Beste Nyheter-avisen som vi kaller “Verdens Beste Morgen”. Denne dagen går hundrevis av frivillige ut på morgenen og deler ut avisen vår til folk på vei til jobb, skole og sine gjøremål. Med Verdens Beste Morgen ønsker vi å bruke en dag i året på å ferie fremskritt og utvikling i verden!
 

Verdens Beste Nyheter ble startet opp i Norge i 2015 inspirert av den danske organisasjonen med samme navn “Verdens Bedste Nyheder”.

Hvorfor Verdens Beste Nyheter?

Vi mener at Norges befolkning fortjener et mer nyansert bilde av verden vi lever i – et balansert syn på både det positive og det negative. Vi ønsker samtidig å gjøre FNs bærekraftsmål kjent for hele landets befolkning. Desto flere som kjenner til målene, jo flere kan være med på å sørge for at våre politiske ledere leverer resultater. 

 

Jo flere som vet hvilke fremskritt og løsninger verden byr på, jo flere kan bidra til at de blir satt ut i livet.

 

Vi bruker konstruktiv journalistikk som arbeidsmetode når vi produserer nyhetene og historiene vi publiserer og for temaene vi ønsker å belyse. Det betyr at vi fokuserer på fremskritt, potensial og løsninger samtidig som vi belyser utfordringer og problemer.

14 av alle parlamentsmedlemmer er kvinner (1).png
bottom of page