top of page

Ledergruppa og kontoret

Generelle henvendelser: post@changemaker.no

Leveringsadresse og besøksadresse: Bernhard Getz Gate 3 c/o Kirkens Nødhjelp Resepsjon, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 7100 St Olavs Plass, 0130 Oslo

Organisasjonsnummer: 918982728

Kontonummer: Informasjon på Støtt oss-siden

Ledergruppa

Kontoret

bottom of page