top of page
Gjeld og kapitalflukt.png

Gjeld & Kapitalflukt

Over tusen milliarder dollar forsvinner årlig ut av fattige land i form av ulovlig kapitalflukt. I tillegg bruker de samme landene mer penger på gjeldsnedbetaling enn de mottar i bistand. Det er et strukturelt problem. Derfor jobber Changemakers politiske utvalg for gjeld og kapitalflukt med å endre dagens situasjon.

Gjeld & Kapitalflukt handler om disse temaene:

gjeld.jpeg

Gjeld

Ved inngangen av 2020 var 34 land på randen av gjeldskrise. Gjeld er en av de grunnleggende årsakene til fattigdom i verden.

Hvert år bruker fattige land større summer på å betjene gjelden sin enn de mottar i bistand. VI mener at illegitim gjeld må slettes fullstendig og umiddelbart uten betingelser, at UNCTAD sine retningslinjer for lån må være minstestandard for alle land, og at det må opprettes en internasjonal, åpen og  uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme.

globalt skattesystem.jpeg

Et nytt globalt skattesystem

Hvert år gjemmer multinasjonale selskaper milliarder av kroner i skatteparadiser, for å unngå å betale skatt. For å få slutt på dette må vi lage et helt nytt skattesystem. Norge bør innføre en enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap for å hindre skatteparadiser. Det er viktig at lav- og mellominntektsland tas spesielt hensyn til i utarbeidelsen av et enhetlig system, slik at de får en rettferdig del av skatten de har krav på.

Vil du bli med i Utvalget for Gjeld og Kapitalflukt? 
Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende! 
bottom of page