top of page
IMG_1821.JPG

Hei! Har du lyst til å bidra til en mer solidarisk og rettferdig verden?

Siste nytt

Hvem er Changemaker?

Changemaker er en ideell organisasjon som jobber politisk og kreativt for å løse de strukturelle årsakene til global urettferdighet. 

Det er stadig økende forskjeller mellom verdens rikeste og fattigste, men over hele verden finnes det mennesker som kan og vil endre dette. I Changemaker kjemper vi for en mer bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser.  Norsk politikk har globale konsekvenser og derfor har Norge et ansvar. Changemaker påvirker norsk politikk for å fremme en mer rettferdig og bærekraftig bistands- og utviklingspolitikk. Våre medlemmer, i samarbeid med andre organisasjoner og store internasjonale bevegelser, legger press på ansvarlige beslutningstakere for en mer bærekraftig og rettferdig verden. 

 

Global urettferdighet forsvinner ikke av seg selv, derfor jobber Changemaker med temaer som våpeneksport, klimarettferdighet og kapitalflukt. I over 30 år har vi vært et fellesskap for de som har og vil ha kunnskap om hvordan vi sammen kan løse noen av de største utfordringene verden står overfor. Gjennom kampanjer, aksjoner, debatter og politiske møter bygger vi sterke nettverk og nyttige erfaringer. 

 

Changemaker er en partipolitisk uavhengig og livssynsåpen organisasjon med medlemmer mellom 13 og 30 år. Moderorganisasjonen vår er Kirkens Nødhjelp, Norges største bistandsorganisasjon. Les mer om Kirkens Nødhjelp.

Vi jobber med...

Fred.png
Klima og miljø.png
Gjeld og kapitalflukt.png
Internasjonal handel.png
Global helse.png
Du kan lese mer om hvordan vi jobber med de ulike temaene ved å trykke inn på temasidene!

Kommende arrangementer

Avisbakgrunn.png

Vårens hovedtemakampanje:

Siste i media

Følg oss på @changemakernor

  • alt.text.label.Instagram
  • alt.text.label.Facebook
  • alt.text.label.Twitter

Kontakt oss

Adresse: Bernhard Getz' gate 3, 0165 Oslo, Norge

bottom of page