top of page
Global helse.png

Global Helse

God helse er en menneskerett og noe alle mennesker er avhengige av for å kunne leve et godt liv. Allikevel mangler en stor del av verdens befolkning tilgang til rent vann, helsetjenester og livsnødvendige medisiner.

Dette rammer de fattige hardest, og er grunnleggende urettferdig fordi det er ofte er økonomiske interesser og strukturelle skjevheter som hindrer mennesker fra å få oppfylt denne rettigheten. Dårlig helse er også en viktig årsak til at mennesker forblir fattige.

Global Helse handler om disse temaene:

vaksinerettferdighet.jpeg

Vaksinerettferdighet

Coronapandemien har for alvor satt søkelys på rettferdig vaksinefordeling - rike land har nok vaksiner til å vaksinere opp til fem ganger deres egen populasjon, mens mange land fortsatt strever med å vaksinere deres mest sårbare grupper. Tilgang på vaksiner er grunnleggende for retten til liv og helse, og den urettferdige fordelingen allerede har kostet flere menneskeliv.

tilgang til medisiner.jpeg

Tilgang til medisiner

Fortsatt mangler en tredjedel av verden tilgang til nødvendige medisiner eller medisinene er for dyre. Som oftest er det snakk om land med lav kjøpekraft, men medisinmangelen rammer også Norge. Det er fordi legemiddelindustrien setter profitt foran menneskeliv.

kjønnsbasert vold.jpeg

Kjønnsbasert vold

I verden i dag blir 1 av 3 kvinner utsatt vold utelukkende fordi de er kvinner. Konsekvensene er at mange kvinner mister muligheter til å gå på skole eller ha en selvstendig økonomi, og mangler friheten til å leve et fritt liv. Kvinneperspektivet må styrkes i utviklingspolitikken og Norge må utarbeide en handlingsplan for sitt utenrikspolitiske arbeid for å oppnå likestilling. 

vann.jpeg

Tilgang på rent vann

Mangel på rent vann har store helsemessige konsekvenser og fremdeles mangler 663 millioner mennesker tilgang til rent vann. Jorda har nok ferskvann til alle mennesker på kloden, men den store mangelen på vann skyldes skjevfordeling av vannressurser. 

smittsomme sykdommer.jpeg

Smittsomme sykdommer

En globalisert verden har også nye helseproblemer, ofte relatert til smitte. Når mennesker reiser på tvers av landegrenser og kontinenter sprer virus seg raskere. Dessuten står klimaendringer og migrasjon for nye smitterelaterte utfordringer. Norge må jobbe aktivt for å stoppe spredningen av smittsomme sykdommer og styrke forskningen på medisiner og vaksiner mot neglisjerte tropiske sykdommer.

Psykisk Helse

Psykisk helse

Akkurat som man må ta vare på sin fysiske helse, må man også ta vare på den psykiske helsen. Dårlig psykisk helse kan utvikles til psykisk sykdom, og dette rammer omtrent en av ti på verdensbasis. Flertallet av dem bor i kriserammede områder, hvor det mangler et godt helsetilbud. Norge må bidra aktivt med å følge opp målene WHO fremmer. I Norge er helsetilbudet blitt bedre og stigmaet omkring psykisk helse har blitt redusert de siste årene. Denne utviklingen ønsker Changemaker også på verdensbasis.

Vil du bli med i Utvalget for Global Helse? 
Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende! 
bottom of page