top of page
Klima og miljø.png

Klima & Miljø

Klimaendringene er et stort urettferdighetsproblem: Selv om rike land har størstedelen av ansvaret for klimagassutslippene, er det verdens fattige som opplever konsekvensene sterkest.

Changemaker jobber for at Norge skal ta sin del av arbeidet med å løse verdens klimaproblem. Som en rik oljenasjon har vi et ansvar med å kutte klimagassutslipp nasjonalt, og bidra til det globale grønne skiftet.

Klima & Miljø handler om disse temaene:

Internasjonale klimaforhandlinger.jpeg

De internasjonale klimaforhandlingene

I Paris i 2015 gikk så godt som hele verden sammen og laget en ambisiøs avtale om å gjøre noe med klimaendringene, for første gang i historien. Men hvordan avtalen følges, gjenstår å se.

olje.jpeg

Grønne investeringer i Oljefondet

Oljefondet er nå på nesten 8500 milliarder kroner. Det bør investere mer i det som bidrar til å løse klimaproblemet, ikke det som skaper dem.

klimafordrivne.jpeg

Klimafordrivne

Kvart år må om lag 25 millionar menneske forlate heimane sine på grunn av klima- og vêrrelaterte katastrofar. Vi må bremse klimaendringane, og vi må skape rammeverk og avtalar som skapar rettar og tryggheit for menneske som må flykte på grunn av dei.

olje2.jpeg

Ikke-fornybar energi og teknologioverføring

Norge har et ansvar for å redusere klimagassutslipp, og bidra i det grønne skiftet verden trenger. Da må vi bygge ned oljeindustrien.

Vil du bli med i Utvalget for Klima og Miljø? 
Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende! 
bottom of page