top of page

Fred

Væpnede konflikter er et hinder for utvikling, men det er også våpenhandel, utviklingen av autonome droner for militært bruk og kjønnsbasert vold.

Fred er mer enn fravær av krig. Derfor jobber Changemaker for en fredssituasjon som innebærer demokrati, rettferdighet, bærekraftig utvikling og respekt for menneskerettighetene.

Fred handler om disse temaene:

eksport bilde.jpeg

Eksport av krigsmateriell og investering i våpenselskaper

Norge er en forkjemper for fred, menneskerettigheter og demokrati. Samtidig selger vi stadig mer krigsmateriell til diktaturer.

atomvåpen.jpeg

Forbud mot atomvåpen

Atomvåpen er verdens farligste våpen, og 9 land har i dag makten til å kunne utslette alt liv på planeten. Sommeren 2017 ble atomvåpen forbudt etter forhandlinger i FN, men Norge vil ikke slutte seg til avtalen.

droner.jpeg

​Droner og autonome våpen

Med eit tastetrykk kan ein fjernstyrt militær drone føre krig på den andre sida av jorda. Med kunstig intelligens kan drapsrobotar på eigen hand velgje å gå til angrep. Vi kan ikkje tillate ei slik utvikling der terskelen for bruk av militærmakt vert seinka.

okkupasjon.jpeg

Okkupasjon

Okkupasjon er i strid med folkeretten, og er eit brot på ein stats suverenitet. I dag ser vi at fleire land har vert okkupert i mange år. Changemaker krev at det stansar.

Vil du bli med i Fredsutvalget? 
Send oss en DM på @changemakernor, eller epost til nomkom@changemaker.no eller post@changemaker.no - så tar vi kontakt med deg og finner noe passende! 
bottom of page