top of page

Bli med i Changemaker

I Changemaker jobber vi politisk og kreativt for å løse årsakene til global urettferdighet og vi trenger fler på laget for å få enda mer gjennomslag. I 2023 har vi fått utrettet masse, men det er fortsatt mye som gjenstår å gjøre i 2024. Vi trenger deg og din støtte. Kunne du tenke deg å engasjere deg eller støtte arbeidet vårt ved å bli medlem?

Les mer om oss i Changemaker nederst på siden.


 1. Bli medlem!

  Hvis du vil ha den veldig korte versjonen; Her blir du medlem. Det koster 50 kroner i året og hjelper oss med å gjøre verden mer rettferdig.


  Hvis du vil vite litt mer, her er noen gode grunner til å bli medlem - og kort oppsummert hva det innebærer:


 • Våre medlemmer, i samarbeid med andre organisasjoner og store internasjonale bevegelser, legger press på ansvarlige beslutningstakere for en mer bærekraftig og rettferdig verden.

 • Du trenger ikke gjøre noe som medlem. Du kan engasjere deg så mye eller lite du vil, men du kan lese mer om å engasjere deg under. Det er veldig lærerrikt og gøy.

 • Medlemskap koster bare 50 kroner i året, men du støtter både vårt arbeid ved å vise at vi er flere som kjemper samme sak. Dette gjør at politikerne hører enda mer på oss.


Vi håper du vil bli med: Bli medlem via denne lenken. 

Støtten du gir hjelper oss å bli sterkere og fremme politikken vår. Tusen, tusen takk for at du velger å bli medlem! 2. Engasjer deg!


Interessert i å engasjere deg? Så bra! Vi har masse bra folk - men vi vil gjerne ha fler! Du trenger ikke kunne noe, du trenger kun være interessert i å lære mer om internasjonal politikk og solidaritetsarbeid.

Å være engasjert er en god måte å lære mer om politiske temaer eller aktivisme på, bli med på reiser, seminarer eller møter med politikere, og bli kjent med flere engasjerte folk. Vi samarbeider ofte med flere organisasjoner for å få gjennomslag. Det er veldig lærerrikt og spennende, og gir deg mange gode verktøy for videre i livet.


Du kan engasjere deg i:

 • Lokalgruppe: Bli med i en lokalgruppe der du bor! Lokalgrupper arrangerer ofte ting lokalt, slik som aksjoner eller panelsamtaler.

 • Politisk utvalg: Politiske utvalg spesialiserer seg på ulike politiske områder, slik som klima eller fred/konflikt, og arrangerer aksjoner, kampanjer eller debatter på det politiske området.

 • Det er også mange andre muligheter - slik som å sitte i sentralstyret, eller være med på aksjoner, demonstrasjoner eller arrangementer! Skriv litt om hva du kan tenke deg å få ut av det, så kan vi finne noe som passer til deg.


Ta kontakt med oss! Send oss en DM (@changemakernor), fyll ut skjema under, eller send en epost på post@changemaker.no, så finner vi noe som kan passe for deg. Det holder å skrive "hei, jeg vil engasjere meg" - så tar vi det derifra!

Hvem er Changemaker?

Changemaker ble starta opp i 1992 og er en partipolitisk uavhengig og livssynsåpen organisasjon. Changemaker er en organisasjon for oss mellom 13 og 30 år som jobber for en sterk og mer solidarisk utviklingspolitikk. Halvparten av verdens befolkning er under 30 år, og vi vet at det er nettopp sterke, unge stemmer som kan forandre verden.  Moderorganisasjonen vår er Kirkens Nødhjelp, Norges største bistandsorganisasjon. 


Hvorfor finnes Changemaker?

Det er stadig økende forskjeller mellom verdens rikeste og fattigste, men over hele verden finnes det mennesker som kan og vil endre dette. I Changemaker kjemper vi for en mer bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser. 


Vi mener at norsk politikk har globale konsekvenser - derfor har Norge et ansvar. Gjennom å påvirke norsk politikk kan vi få en mer rettferdig og bærekraftig klima, utenriks- og bistandspolitikk. Gjennom kampanjer, aksjoner, debatter og politiske møter bygger vi sterke nettverk og nyttige erfaringer. 


For å løse de globale utfordringene og strukturelle problemene i verden, er det helt nødvendig å se dem i sammenheng. Derfor jobber vi bredt, kreativt og engasjerende med politisk påvirkning!


Klart vi kan forandre verden. Bli med i Changemaker.

bottom of page