top of page

Om oss

Vi i Changemaker er ungdom mellom 13 og 30 år, med forskjellige

livssyn og politiske standpunkter. Vi jobber kreativt og politisk for å
fjerne årsakene til urettferdighet og fattigdom i verden.

 

50218572717_93e9db7590_o.jpg

"Changemaker er
Norges største ungdomsorganisasjon
som kun jobber med utviklingspolitikk."

Urettferdighet er et problem skapt av mennesker, og det er mennesker som kan løse det. Changemaker jobber med å sette søkelyset på problemene, finne løsningene, og påvirke politikerne til å gjennomføre dem.

Changemaker prøver alltid å formidle kompliserte tema på enkle og morsomme måter. Politikken utarbeides i de fem politiske utvalgene. Deretter lager vi spennende kampanjer for å skape oppmerksomhet rundt sakene.

Vi har aksjoner, holder foredrag, lager informasjonsmateriell, samler underskrifter, arrangerer debatter, konserter og filmvisninger og mye mer. I tillegg er vi synlige på den politiske arenaen ved å gå i lobbymøter, møte politikere på aksjoner, komme med innspill til Stortinget eller bystyrer, og arbeide tett opptil Norges forhandlere under internasjonale forhandlinger.

Med over 1200 medlemmer og flere aktive lokalgrupper i hele Norge, er vi den største ungdomsorganisasjonen som kun jobber med utviklingspolitikk.

Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. Kirkens Nødhjelp er en av Norges største bistandsorganisasjoner, og jobber med nødhjelp under katastrofer, langsiktig bistand og politisk påvirkning. Changemaker jobber bare med politisk påvirkning her i Norge. Les mer om Kirkens Nødhjelp.

bottom of page