Jeg vil varsle!

Changemaker er en TRYGG organisasjon der alle skal føle seg velkommen og inkluderte.

Kontaktinfo for TRYGG-ansvarlige ligger lenger ned i saken.


TRYGG! er en satsing fra LNU - Landsrådet for norske barne-og ungdomsorganisasjoner. Målsetningen til Trygg! er at alle organisasjoner skal gi trygge rammer for barn og ungdoms fritidsaktiviteter. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering skal ikke finne sted! Changemaker har egne rutiner for sitt Trygg! arbeid som kan lese under Changemakers etiske retningslinjer.

Her kan du finne informasjon om;

  • Hvordan du kan varsle
  • Hva varsling innebærer
  • Changemakers etiske retningslinjer
  • Kontaktinformasjonen til våre TRYGG- ansvarlige
Bildet er hentet fra LNUs nettsider, "Hvordan varsler jeg i LNU?"
Bildet er hentet fra LNUs nettsider, "Hvordan varsler jeg i LNU?"

Hvordan varsler jeg i Changemaker?

Changemaker skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Likeverd er en viktig verdi for Changemaker. Vi tar avstand fra all negativ diskriminering, trakassering og mobbing. Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit eller strider mot våre retningslinjer vil vi at du skal melde ifra. Det er viktig for oss at du varsler sånn at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen!

Hva er det å varsle?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende eller handlinger som er ulovlig.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan si ifra om noe du har opplevd selv eller som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett. Du kan varsle uansett om personen som er utsatt eller hen som har gjort noe er tillitsvalgt eller ansatt Changemaker. Du kan si ifra om ting som har skjedd både i og utenfor Changemaker.

Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort!

Eksempler på kritikkverdige forhold du bør si ifra om;

  • Brudd på Changemakers sine retningslinjer (disse finner du nederst på siden)
  • Lovbrudd
  • Mobbing
  • Seksuell trakkasering og overgrep
  • Diskriminering og rasisme
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon

Hvem kan varsle?

Alle medlemmer, tillitsvalgte og andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i Changemaker.

Hvordan varsler jeg?

Du varsler ved å fortelle om det som har skjedd til generalsekretæren i Changemaker. Om varselet gjelder generalsekretær, sier du ifra til styreleder. Synes du det er vanskelig å varsle alene må du gjerne be noen du stoler på om å bli med deg og varsle.

Varsling kan skje både skriftlig og muntlig. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med!

Om du sier ifra skriftlig er det fint om du skriver hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å varsle om.

Hva skjer når jeg har varslet?

Varslere i Changemaker blir alltid tatt på alvor!

Det er hovedsakelig daglig leder og styreleder som håndterer varslingssaker hos oss. De har ansvar for å få klarhet i saken.

Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med andre som kan vite noe om saken og den/de du har varslet om. Etter å ha fått så mye informasjon som mulig, vil daglig leder og styreleder avgjøre om det som har skjedd er et brudd på Changemakers retningslinjer og hvilke reaksjoner det eventuelt skal få for dem som har brutt retningslinjene.

Mens saken håndteres vil daglig leder og styreleder holde deg oppdatert om hva som skjer når. De vil forsøke å ivareta deg som varsler så godt de kan gjennom prosessen.

Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig.

Du kan lese mer om håndtering av varslingssaker her.

Hva hvis ansatte er involvert?

Dersom varslingssaken gjelder en ansatt er det arbeidsgiver ved generalsekretær som håndterer saken i tråd med de arbeidsrettslige reglene på området.

Kan jeg varsle anonymt?

Når du varsler ønsker vi at du forteller oss hvem du er, slik at vi best mulig kan hjelpe deg og få klarhet i saken. Du kan lese mer om anonym varsling her.

trygg.lnu.no kan du lese mer om varsling og grenseoverskridelser.

Ønsker du å si ifra om noe?

Har du opplevd noe som du opplevde som ugreit? Enten i lokalgruppen, på leir eller med et medlem som du ønsker å si ifra om så er det viktig at du tar kontakt med varslingsinnstansen i Changemaker.

Ta kontakt med daglig leder dersom du ønsker å melde fra om noe.

Skulle situasjonen omhandle daglig leder tar du kontakt med leder.

Kontaktinfo under.

Si ifra til oss!

Changemakers etiske retningslinjer;

Changemakers etiske retningslinjer beskriver viktig ansvar og plikter for alle ansatte og aktive medlemmer i Changemaker. Retningslinjene skal sikre velferden og rettighetene til medlemmer og alle som møter Changemaker både internt og eksternt. Changemaker skal være en trygg organisasjon for alle. Retningslinjene skal forhindre grenseoverskridende seksuell atferd, alle former for trakassering, svindel og korrupsjon, sikkerhetsbrudd og uetisk forretningspraksis.