Hvordan starte lokalgruppe?

Finnes det ikke en lokalgruppe nærme deg? Vel da kan du begynne en!

Hvordan starte en lokalgruppe?

Dersom det ikke finnes noen lokalgruppe i nærheten av deg, kan du starte en selv. Jo flere lokalgrupper Changemaker har, desto flere politikere klarer vi å påvirke til å jobbe for en mer rettferdig verden. For å bli en lokalgruppe kan dere følge denne smørbrødlisten:

  1. Ha minst tre betalende medlemmer
  2. Arranger et stiftelsesmøte
  3. Registrere lokalgruppen ved å sende mail til post@changemaker.no

Ta kontakt med post@changemaker om du trenger hjelp.

1. Minst tre betalende medlemmer

Forutsetningen for å bli en lokalgruppe i Changemaker er at det må være minst tre betalende medlemmer i Changemaker.

2 & 3. Arranger et stiftelsesmøte og registrer lokalgruppen

Medlemmene som ønsker å starte en lokalgruppe møtes for å registrere lokalgruppen. På dette møtet må dere skrive en stiftelsesprotokoll - det høres kanskje fancy ut men det er veldig enkelt!

Aller først burde dere fordele rollene dere imellom:

1. Leder

2. Økonomiansvarlig

3. Valgfritt (enten bare et vanlig medlem, eller nestleder, kommunikasjonsansvarlig og lignende om dere ønsker det!)

Deretter lager dere et dokument som inneholder følgende:

  • Dato og sted
  • Navn på lokalgruppen
  • Medlemmer, roller og kontaktinfo (e-post og telefonnummer)
  • Hvem som er tilstede på stiftelsesmøte
  • Signaturer

Send dette til post@changemaker.no så tar vi kontakt med dere og informerer dere om hvordan vi gjør det videre! :)

Dersom du er interessert i å starte en lokalgruppe, kontakt oss via email; post@changemaker.no