Hva kan man gjøre?

Bli en super- aktivist!

Vil du bli best på å påvirke dine lokale politikere? Eller arrangere tidenes aksjon? Her finner du alt du trenger til å bli en super-aktivist.

På denne siden kan du lese mer om:

Kampanjer og politiske tema

Hver høst arrangerer Changemaker en stor kampanje, hovedtemakampanjen, og hvert år er det et nytt tema. Årets tema er Menneskerettighetslov for næringslivet. Alle lokalgruppene oppfordres til å jobbe med hovedtemakampanjen om høsten. Utenom denne kan gruppene jobbe med hvilke som helst av Changemakers politiske saker. Her kan du lese mer om våre hovedsaker på fred, klima, handel, helse og gjeld og kapitalflukt. Ellers kan du lese våre politiske program her.

Changemaker jobber veldig mye for at politikerne på Stortinget skal endre norsk politikk som har globale konsekvenser. Men det som skjer lokalt er likevel skikkelig viktig. Som lokalgruppe kan dere selv velge hvordan dere ønsker å jobbe for å skape nasjonal eller lokal forandring, men husk at mulighetene er mange.

Idebank til aktiviteter for lokalgruppen

Under finner dere masse ideer til ting dere kan gjøre som lokalgruppe. Det å være med å drive disse aktivitetene gjør vi fordi det er gøy og sosialt, men også fordi vi ønsker å få til noe.

Husk hva dere vil med akkurat denne aktiviteten. Er det for å verve folk, skape samhold, spre informasjon og engasjere andre, påvirke politikere eller få oppmerksomhet på saken deres?

Uansett hva dere velger å gjøre, er det fint å vise andre i organisasjonen hva dere gjør, for å inspirere hverandre. Send derfor gjerne bilder av aktivitetene deres til kommunikasjonsrådgiver Stian så hun kan dele det i våre sosiale medier.


Det er MASSE du kan gjøre! Og her er noen ideer:

Delta på Changemakers kampanjer

Changemaker jobber med ulike tema, og lokalgruppene kan alltid være med på kampanjer på de forskjellige temaene.


Heng opp plakater og lag flyere

Spre informasjon om temaet til flest mulig. Dette er enkelt å gjøre sammen, men også alene! Jo mer vi sprer informasjon om viktige saker, jo mer sannsynlig at folk vil sjekke ut hva vi driver med!


Arranger aksjoner

Aksjoner er små stunt som dere kan arrangere i lokalsamfunnet, og som skaper oppmerksomhet, slik at folk lar seg engasjere og de som bestemmer føler seg presset.

Eksempler

  • lag plakater og heng opp i lokalsamfunnet
  • syng sanger
  • invitere forbipasserende til å delta på spill og aktiviteter
  • presenter deres krav til politikere som er på besøk i deres kommune

OBS! Husk å søke om tillatelse til å holde aksjon. Ta kontakt med kommunen din og spør hvem du skal kontakte for å søke tillatelse.

Er det andre organisasjoner i nærmiljøet som er enige med dere eller som jobber med samme tema? Ta kontakt med dem og få til et samarbeid!


Få media til å lage saker om temaet

Lokalaviser ELSKER engasjerte ungdommer, og det er viktig å komme i avisen for at flere skal se hva vi jobber med.

  1. Finn en lokal vinkling på saken
  2. Ring lokalmedia for å få dem til å lage sak om det dere jobber med

Ikke vær redd. Journalister biter ikke, de er bare vanlige mennesker de også!

Les våre tips til hvordan jobbe med media her.


Skriv debattinnlegg

Skriv innlegg om et tema dere jobber med, slik at flere kan lære og bli engasjert og for at politikerne ser det. Skriv under med navn og Changemaker lokalgruppenavn.

Bruk innlegget til å utfordre den beslutningstakeren som kan forandre det dere kjemper for. Kanskje dere får svar fra denne personen?


Gå i møter med de som bestemmer

Det er mennesker som tar beslutninger og disse beslutningene kan være rettferdige eller urettferdige for verdens fattige mennesker. For å påvirke disse menneskene bør vi snakke med dem.

I Norge er vi så heldige at det bare er å ta en telefon eller sende en mail for å avtale et møte med en beslutningstaker. Forbered et ark med det du ønsker å si til personen og ta det med på møtet. Møtet trenger ikke vare mer enn 30 minutter.

Changemaker jobber med saker mange er enige i, de må bare føle litt press for å gjøre noe med det. Derfor er de aller fleste veldig positivt innstilt til å gå i møte med oss.


Arranger debatter eller åpne møter

Å arrangere debatt eller åpent møte kan være en god måte å treffe beslutningstakere på, opplyse folk og få medieoppmerksomhet rundt temaet dere jobber med.

  1. Ta kontakt med dem dere ønsker å ha med på debatt eller den dere vil skal holde foredrag.
  2. Få tak i et egnet lokale, kanskje skolen kan hjelpe dere?
  3. Si fra til media i god tid og spre informasjon om arrangementet.

Arranger konsert

Få med noen lokale band og arranger konsert. Slik skaper dere oppmerksomhet rundt saken, og en scene der dere kan holde en liten appell, for eksempel mellom bandene. Bruk anledningen til å få pressedekning og underskrifter fra publikum.


Gjennomfør butikktester

Sjekk om butikkene og cafeene i nærmiljøet tilbyr rettferdige varer. Dere kan også kåre den beste butikken. Dette er gode mediesaker og vil være med på å presse butikker og cafeer til å føre flere rettferdige varer.


Hold foredrag

Spør en lærer om dere kan ha foredrag om temaet i en skoletime eller for hele skolen, for eksempel under internasjonal uke. Si ifra til skolens ledelse hvilke temaer dere kan ha foredrag om.

Her finner du maler til foredrag du kan holde.

Du kan også ta kontakt med menigheter i området og tilby foredrag for konfirmanter. Du kan også ta kontakt med Changemakers nettverksrådgiver, Knut, for å få hjelp til å booke foredrag.


Samarbeid med andre organisasjoner

Er det andre organisasjoner i nærmiljøet som er enige med dere eller som jobber med samme tema? Ta kontakt med dem og få til et samarbeid! Sammen står dere sterkere og det er lettere å få (presse) oppmerksomhet rundt deres sak.

Dersom du har noen spørsmål, kontakt via email; post@changemaker.no