For presse

Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk. Vi arbeider for å endre de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet, gjennom informasjonskampanjer og politisk påvirkning.

Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, og har rundt 1100 medlemmer mellom 13 og 30 år. Vi har også flere aktive lokalgrupper over hele landet.

Changemakers logo

Kontaktpersoner