Politiske utvalg

Changemakers politiske utvalg jobber med politikk- og kampanjeutvikling gjennom hele året.

Finn ut hvordan du kan bli med

Utvalgsledere

Harald Ingersønn Berger

Klima og miljø99295559

Leder for Changemakers kampanje Klimapassivitet - signer på https://changemaker.no/klimapassivitet