Lokalgruppene

Her finner du alle aktive lokalgrupper i Changemaker. Hvis du starter en gruppe eller forandrer adresse, send en epost til johanne.jensen@changemaker.no

Vest

Bergen Student

v/ Martine Eriksen
Tlf: / Epost: bergen.student@changemaker.no
Facebook-side

Kristiansund

v/ Thomas Lyder
Tlf.: /Epost: kristiansund@changemaker.no

Volda

v/ Astrid Elise Barmen
Tlf: 90549644 / Epost: volda@changemaker.no
Facebook-side

Øst

Oslo Student

v/ Ingrid Sigrid Simensen
Epost: oslo.student@changemaker.no

Oslo Ung

Er du under 18 år, og har lyst til å starte lokallag i Oslo?

Sarpsborg

v/ Eira Sture
Tlf: /E-post: sarpsborg@changemaker.no

Toten

v/ Fia Fredrikke Heimdal
Tlf: /E-post: toten@changemaker.no

Ås Student

v/ Eirin Landsem
Tlf.:/ Epost: aas.student@changemaker.no

Lillehammer

v/Ronja Thylen

E-post: rthylen@gmail.com

Kvitsund

Ingen fungerende lokalgruppe - har du lyst til å starte lokallag i Kvitsund?

Midt

Trondheim

Ingen fungerende lokalgruppe - har du lyst til å starte lokallag i Trondheim?

Nord

Ingen fungerende lokalgruppe - har du lyst til å starte lokallag i Nord-Norge?

Sør

Stavanger Ung

Under oppstart

Stavanger Konfirmant

Under oppstart