Bestill en sentralist

En sentralist er en person fra Changemakers Sentralstyre (SST), kontor eller politiske utvalg. De kan mye om å drive lokallag, arrangere ting og jobbe med politikk. Changemaker har også et fantastisk kursopplegg for hele lokalgruppa, Changemakerkurs, der dere får gode tips, blir bedre kjent og enda mer engasjerte. Ta kontakt med en sentralist gjennom dette skjemaet.

Kan lokalgruppa dekke kostnadene

Se Changemakers personvernserklæring