Bli aktiv

Har du lyst til å gjøre mer enn bare å betale medlemsavgiften? Da har vi mange alternativer for deg som har lyst til å være aktivt medlem!

Her kan du finne ut hva du kan gjøre som et aktivt medlem i Changemaker!

Changemaker aksjonerer for retten til medisin på SommerSNU.
Aksjon for bedre tilgang til medisiner under sommerSNU 2016 i Trondheim

Bli med/start en lokalgruppe

Her kan du se en oversikt over eksisterende lokalgrupper. Finner du ikke en gruppe i nærheten av deg? Du kan enkelt starte en lokalgruppe selv på 1-2-3!

Bli en hverdagsaktivist!

Hvis du vil bli Changemaker-aktivist, men ikke vil melde deg inn i en lokalgruppe, kan du skrive en mail til post@changemaker.no med adressen din og telefonnummeret ditt. Da får du en pakke i posten hjem til deg med innhold som du har ansvar for å spre til lokalmiljøet.

Krev handling fra politikerne

Changemaker lager kampanjer innen alle temaene vi jobber med. Akkurat nå jobber vi for at Norge skal vedta en menneskerettighetslov for næringslivet. Se hvordan du kan bidra på vår kampanjeside.

Husk å følge oss på Facebook og Instagram for å få siste oppdateringer om våre kampanjer.

Sitt i et politisk utvalg

Changemakers politiske utvalg jobber med politikk- og kampanjeutvikling på forskjellige tema gjennom hele året.

Medlemmer og leder av politiske utvalg velges på Årssamlingen, som holdes en gang i året (normalt i april).

Har du lyst til å sitte i et utvalg? Snakk med Nominasjonskomiteen.

Sitt i sentralstyret

Sentralstyret består av en leder (som også leder organisasjonen), to nestledere og mellom syv og ti medlemmer. I tillegg til å ta avgjørelser på vegne av Changemaker mellom landstryremøtene, er alle sentralstyremedlemmer også med i et politisk utvalg, og har en spesifikk organisatorisk oppgave (for eksempel å være internasjonal kontakt eller å arrangere SommerSNU).

Sentralstyret nomineres av Nominasjonskomiteen, og velges på Årssamlingen, som holdes én gang i året (normalt i april). For å sitte i Sentralstyret må du bo i Oslo.

Har du lyst til å sitte i Sentralstyret? Snakk med Nominasjonskomiteen.

Skrive, fotografere, gjøre redaksjonelt eller grafisk arbeid

I tillegg til å gi ut Changemagasinet fire ganger årlig, oppdateres changemaker.no daglig med nyhetssaker, intervjuer og featureartikler. Vil du skrive, ta bilder, lage illustrasjoner eller annen grafikk? Send en mail til magasinredaktør eller nettredaktør.

Arrangere SNU eller andre arrangementer

SNU er Changemakers utviklingsseminarer, som arrangeres tre ganger i året.

SommerSNU arrangeres over en liten uke om sommeren, på et eller annet deilig sommersted, og samler rundt 150 engasjerte ungdommer. VinterSNU er nesten like stort, og arrangeres på vinteren, rundt februar. I tillegg arrangeres Changemakerhelger rundt om i landet på høsten, pluss en studenthelg.

Gjennom året arrangeres også aksjoner, konserter, debatter, seminarer, utstillinger og installasjoner, og andre ting som kan bidra til å skape debatt om, og innsikt i, utviklingsspørsmål.

Har du lyst til å bidra? Send en mail til post@changemaker.no.

Bli med i crew

Changemaker har mange arrangementer hvert år og trenger alltid praktisk hjelp til å planleggingen og gjennomføringen. Er du interessert i å sitte i crewet til et arrangement? Send en mail til post@changemaker.no!

Verv dine venner inn i Changemaker

Vi trenger flere med oss i kampen for en rettferdig verden og da er vi avhengig av at medlemmene våre verver nye medlemmer inn i organisasjonen. Hvis du vil få noen tips og triks til hvordan du verver kan du kontakte oss på mail; post@changemaker.no og vi sender deg litt mer informasjon om dette.

Gjør noe som ikke står ovenfor!

Fortell oss om det! Changemaker består av ungdommer som har lyst til å forandre verden. Men det finnes en million måter å gjøre det på. Har du en god idé? Send den til post@changemaker.no.