top of page

Unyansert svartmaling fra Unge Høyre

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker

1. jun. 2023

Bistand fungerer, behovene verden over er enorme og Norge står i en særstilling med mulighet for å bidra.

bottom of page