top of page

Regjeringa sender regninga til Afrika sør for Sahara


I årets reviderte nasjonalbudsjett er Afrika sør for Sahara den store taperen. Budsjettet viderefører trenden med å prioritere støtte til nærliggende kriger og konflikter, og at andelen bistand som går til verdens fattigste stadig blir mindre. Dette er svært bekymringsfullt.


- Krigen i Europa og katastrofen i Gaza krever vår fulle støtte og oppmerksomhet. Det er kritisk at bistanden økes til de som rammes av disse konfliktene. Men, dette må komme som friske midler, sier Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker.


I budsjettet foreslås det blant annet kutt i støtte til global helse og sivilt samfunn. Dette vil bety kutt i bistand til afrikanske land. Ferske tall fra Norad viser at bistanden til Ukraina allerede overgår den samlede bistanden til Afrika sør for Sahara. Europa har de siste årene vært den største mottakeren av norsk nødhjelp, med Ukraina som det desidert største mottakerlandet av norsk bistand. Tendensen forsterkes ytterligere når støtten til Ukraina nå økes betydelig i 2024.


- Norge kan ikke neglisjere krisene i sør. Vi har tjent stort på gass-salg under Ukraina-krigen, mens Afrika har blitt den største taperen også her. Da kan vi ikke sende regninga til verdens aller fattigste, sier Changemaker-lederen.


Budsjettet legger også opp til store kutt i midler til klimafinansiering. Minst 171,6 millioner kr skal omdisponeres bort fra klima.


- Vi vet at det er de fattigste landene som opplever de hardeste konsekvensene av klimakrisen, og er bekymra over at regjeringen velger å kutte midler til klima. Norge har et historisk ansvar som må tas på alvor, avslutter Hansen Haugan.

8 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page