Vil Finansdepartementet slå hull på piñataen vår?

Redaksjonen – 15.2.2014

Tusenvis av nordmenn har delt hemmelighetene sine: Vi lager et skatteparadis ved Stortinget der 110 hula-hula-dansende aktivister gir de i en piñata til statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet!

Vil regjeringa slå hull på muren av hemmelighold i skatteparadis?

Lørdag kl.14.15 på Stortings plass (Karl Johan) lager Changemaker et hett skatteparadis utafor Stortinget, og gir tusenvis av hemmeligheter i piñataform til statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H).

– Vi håper han vil slå hull på piñataen og slippe det norske folks hemmeligheter fri, sier Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker.

Hemmeligholdet i skatteparadis er et enormt hinder for utvikling, for fattige land blir snytt for den skatten de har krav på. Hvert år forsvinner 5000 milliarder kroner ut av fattige land i ulovlig kapitalflukt, og dette skjer via de hemmelighetsfulle skatteparadisa.

– Vi har derfor samla inn norske hemmeligheter som viser hvor lett det er for regjeringa å skape åpenhet om selskaps finansielle hemmeligheter i skatteparadis, sier Aas Borge.

Det blir skatteparadis med palmer, strand og hula-hula-dansere ved Stortinget. Og en piñata - gode bildemuligheter!

I desember vedtok Stortinget regler for land-for-land-rapportering(åpenhetslov), som påbyr rapportering om skatt fra flere land, for å hindre selskaper å snyte på skatten i fattige land.

– Regjeringa har begynt lovende med å lage en åpenhetslov, men bare selskaper i utvinningsindustrien omfattes. Skatteparadistilknytning blir knapt berørt. Vi håper Pedersen og finansminister Siv Jensen vil gjøre mer, sier Ingrid Aas Borge.

Norge har heller ikke et ordentlig register for hvem som egentlig eier selskaper. Man må kun oppgi juridisk eier, som gjerne kan være et nytt selskap, når man registrerer foretak i Brønnøysundregisteret.

– Jeg håper statssekretæren kan finne inspirasjon til å lage et nytt register med oversikt over selskapseiere når han får tusenvis av hemmeligheter over seg, sier Changemaker-lederen Ingrid Aas Borge.

Dette er avslutninga på kampanjen "Jakten på ærligheten" fra Changemaker. Se www.changemaker.no/jakten for mer informasjon.

Kontakt: Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker, på tlf. 9824 6441 og inb@nca.no.

Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Vi er ungdommer som ønsker å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Er om lag 1500 medlemmer og over 20 lokalgrupper over hele landet. Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp.