Vil ikke stanse våpeneksport

Åsne Hanto – 18.1.2018

RUINER: Flere måneder etter et luftangrep på dette nabolaget i Sanaa i 2015 lette folk fremdeles etter verdisaker i ruinene. De fleste har ikke råd til å gjennoppbygge husene sine. (Foto: Voice of America)

Changemaker reagerer kraftig på at utenrikskomiteen ikke stanser våpeneksporten til landene som kriger i Jemen.

– Det er helt absurd og veldig skuffende.

Slik reagerer leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold, på nyheten om at utenrikskomiteen på Stortinget ikke støtter SVs forslag om å stanse norsk eksport av militært materiell til landene som kriger i Jemen.

– Norge har ingen troverdighet

– Det er helt krise at Norge skal fortsette å selge våpen og militært materiell til land som bryter humanitærretten. Den Saudi-ledede koalisjonen bomber skoler og sykehus, har ødelagt livsnødvendig infrastruktur, blokkert innfartsårer så millioner nå står i fare for å sulte. Jemen raseres og vil være avhengig av nødhjelp i tiår fremover. Norge har ingen troverdighet som en menneskerettighetsforkjemper når de selger våpen og militært materiell til partene i en slik konflikt, sier hun.

Les også: Du kan bidra til å stoppe norsk våpensalg til krigen i Jemen!

Widskjold mener det ikke er et godt nok argument at Norge har “verdens strengeste eksportkontrollregime”, slik representanter fra UD har gjentatt utallige ganger.

– Vi kan ikke være sikre på at norske våpen ikke brukes i krigen i Jemen, noe regjering heller ikke tør å garantere. I Jemen er alle de krigende land og parter oppført på FNs liste over land som begår overgrep mot barn, vi kan ikke stå inne for å styrke deres militære kapasitet, sier hun.

– Stopp salg til autoritære regimer

Widskjold mener vi også burde se på det norske regelverket, som hun mener ikke er strengt nok.

– Dersom det skulle være tilfellet at norske våpen ikke brukes i voldshandlingene i Jemen, er det fortsatt slik at vi, ved å selge dem våpen, både øker deres militære kapasitet og legitimerer voldsbruken mot både sin egen befolkning og befolkningen i Jemen. Regjeringen omtaler Saudi-Arabia, Emiratene og Kuwait som “fremvoksende og potensielle markeder” for norsk forsvarsindustri. Land som deltar i krig er selvfølgelig gode markeder for militært materiell, det betyr ikke at det er etisk riktig å selge våpen til dem, sier Widskjold, som mener Norge må slutte å selge våpen til både land som er aktive i krigshandlinger og autoritære regimer, sier hun.

– Regjeringen bør ikke bare spørre “kan et autoritært regime komme til å bruke akkurat denne varen til å skade sin egen befolkning” men også “er det riktig å selge våpen til autoritære regimer”, sier Widskjold.

Krigen i Jemen og norsk våpeneksport

  • Den saudiledede koalisjonen har intervenert i Jemen siden 2015, og kjemper for Jemens myndigheter mot opprørerne, houthiene.
  • Koalisjonen har bombet sykehus, skoler, ødelagt infrastruktur og krigen har skapt en situasjon der 75% av sivilbefolkningen er avhengig av nødhjelp. Koalisjonen er mistenkt for brudd på humanitærretten.
  • Norge har siden intervensjonen startet femdoblet salget av våpen og militært materiell til landene som deltar i koalisjonen. Flere av disse landene er autoritære regimer.
  • Changemaker mener Norge må stanse salg av våpen og militært materiell til landene som deltar i krigen, og til alle autoritære regimer.

Kritiserer Arbeiderpartiet

Widskjold roser SV og KrF, som stemte for forslagene om å stanse våpeneksporten, mens AP og SP stilte seg med FrP, Venstre og Høyre for fortsatt eksport.

– SV og Krf er tydeligvis de eneste som tar Norge sitt ansvar som våpeneksportland på alvor. Venstre har tatt et prisverdig standpunkt ved å stemme mot partiene som de nå sitter i regjering med på punktet om å undersøke norsk våpeneksport til Jemen. Det samme kan ikke sies om AP, som viser at de gjerne kan kritisere regjeringen, men når det kommer til stykke er det mer retorikk enn reell politikk, sier hun.

Gir ikke opp

Widskjold og Changemaker gir likevel ikke opp kampen. 1. mars skal saken opp i Stortinget, og den kommende måneden vil de jobbe tett med Redd Barna for å sikre flertall for å stanse. Blant annet ved å sette fokus på saken i mediene og å samle underskrifter på oppropet mot våpensalg til krigen i Jemen.

Til høsten lanserer også Changemaker sin hovedtemakampanje som fokuserer på nettopp norsk våpeneksport.