Vil du jobbe med verdens beste kampanje?

Åsne Hanto – 21.1.2020

Vi søker nå etter frivillige som ønsker å bli en del av arbeidsgruppene til Verdens Beste Nyheter.

Verdens Beste Nyheter (VBN) er et samarbeidsprosjekt mellom SAIH, Spire og Changemaker. Formålet er å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Er du interessert i å være med å utforme en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Vil du opparbeide deg nyttig organisasjons- og kampanjeerfaring, lære om internasjonal utvikling og bli en del av et hyggelig og sosialt miljø? Søk deg til en av våre tre arbeidsgrupper!

Verdens Beste Nyheter består av tre arbeidsgrupper:

  • Journalistgruppen: ansvar for produksjon av innhold til papiravisen, men også til nettsiden verdensbestenyheter.no. Vi ser etter deg som er glad i å skrive, oversette nyhetsartikler og har erfaring med eller har lyst til å lære mer om nyhetsformidling og publisering på nett!
  • Arrangementsgruppen: arbeider med å spre kunnskap og informasjon om kampanjen og vår tematikk gjennom planlegging og gjennomføring av faglig arrangementer, kreative stunts og inspirerende presentasjoner.
  • Kampanjedagsgruppen: her vil du få mulighet til å jobbe med logistikk frem mot selve kampanjedagen i september, da hundrevis av frivillige er med på å dele ut papiravisen vår over hele landet. Hovedansvaret til grupper er å rekruttere og opprettholde kontakt med frivillige som skal dele ut avisen og utforme materiell og merch.

Arrangementsgruppen og kampanjedagsgruppen krever at du bor i Oslo eller omegn.

For journalistgruppen er det ingen krav til bosted.

Vervets størrelse

Arbeidsmengden varierer veldig ut ifra hvilken gruppe du er med i. Det er ønskelig at du kan være med i gruppen ut året, men det er mulighet for å være med fram til sommeren.

Det er forventet at du kan delta på gruppemøter 1-2 ganger i måneden.

Det finnes mange ulike ansvarsoppgaver innenfor hver gruppe, av ulik størrelse.

Journalistgruppa har en mer hektisk periode på våren, da årets kampanjeavis skal produseres. Utenom dette har gruppen jevnt arbeidsmengde gjennom hele året, og det er ønskelig at du kan bidra med ti-tolv artikler (både egenproduserte og oversetting) i løpet av vervet.

Arrangementsgruppa har den mest hektiske perioden på sommeren og ut mot sensommeren fram til kampanjedagen i september. Det er forventet at du kan sette av tid og ressurser til både planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Kampanjedagsgruppa har den mest hektiske perioden i de to månedene opp mot kampanjedagen som er i slutten av september. I denne perioden at du kan sette av minst to timer til arbeid per uke.

Høres dette interessant ut? Send inn søknadstekst på maks 1 side til vbn@saih.no.

Skriv noe om deg selv og din bakgrunn, hvorfor du ønsker å være med og hvilken gruppe du kan tenke deg å være med i.

Frist: 29.01.20