Viktig retningsvalg på landsstyremøte februar 2018

Åsne Hanto – 27.2.2018

Changemakers landsstyre 24. og 25. februar 2018

24. og 25 februar var representanter fra Changemakers lokalgrupper samlet til Landsstyremøte på Rønningen Folkehøgskole i Oslo.

På agendaen sto blant annet diskusjoner om hva Changemaker skal prioritere å kommunisere, om Changemaker skal opprette fylkeslag og hvordan vi kan skape trygge mekanismer for varsling dersom noen opplever seksuell trakassering.

Her er noen høydepunkt fra det som ble vedtatt og diskutert under landsstyremøte:


Hva skjer i Changemaker?

Landsstyremøtets hyggeliste sak, for det skjer så mye spennende rundt omkring i Norge. Demonstrasjoner for enhetlig skattlegging, skolebesøk, verving, leserinnlegg og seminarer om våpeneksport, klima og menneskerettigheter, er bare noe av det som har skjedd siden forrige gang landsstyret møttes. Slik endrer vi verden, ved å sette fokus og vise løsningene, igjen og igjen, over hele Norge!

Nye retningslinjer for Frifond

Landsstyret vedtok nye retningslinjer for frifond. Her kan du laste ned de nye retningslinjene.

  Krav for høstens hovedtemakampenje

  Årssamlingen 2017 vedtok at norsk våpeneksport skulle være tema for Changemakers hovetemakampanje i 2018. Nå har landsstyret vedtatt hvilke krav vi som organisasjon skal stille i kampanjen.

  Stans all eksport av militære varer til autoritære regimer
  1. Tolkningen av EUs kriterium 2 må skjerpes slik at menneskerettighetssituasjon i et mottakerland alene gir grunnlag for avslag av lisenssøknader.
  2. Offentliggjøre begrunnelsene for tilslag på innvilgede søknader om eksportlisenser.
  3. Ved vedtak om eksport av militært materiell til et mottakerland utenfor landgruppe 1 på over 1 000 000 skal et åpent brev sendes til Stortinget med begrunnelse for vedtaket.
  Kampanjen lanseres under SommerSNU!

  Nye utvalgsledere

  Mari Kvelvane Johansen og Oline Nave ble supplert inn og ønsket velkommen som nye utvalgsledere for Politisk utvalg for Fred og Politisk utvalg for Internasjonal Handel.

  Årssamlingen

  Landsstyret diskuterte både handlingsplanen, som har fått ny struktur, og vedtektene, som har blitt omstrukturert. Ønsker du å komme med endringsforslag kan du benytte dette skjema. Husk også å melde deg på Årssamlingen. Det kan du gjøre her.

  Konsentrerte delegater på landsstyremøte i Changemaker februar 2018.

  Kommunikasjonsstrategi

  Changemaker holder på å utvikle ny kommunikasjonsstrategi. I dette arbeidet har Changemaker sentralt møtt på spørsmål og trenger organisasjonenes innspill. Hvordan kan vi best kommunisere for å få mest mulig gjennomslag og hvordan vi best forteller historien om Changemaker? Årssamlingen skal gi et mandat for strategien og landsstyre kom med noen klare anbefalinger. Landsstyre anbefaler blant annet at:

  • Changemaker skal i sin utadrettede kommunikasjon legge særlig stor vekt på tre politisk saker, men være åpen for å adoptere andre aktuelle saker om de skulle dukke opp.
  • Changemaker skal ha færre ulike politiske budskap i løpet av et år og i kommunikasjonen fokusere mer på medlemspleie og rekruttering.
  • Changmaker skal legge større vekt enn tidligere på å få synlighet i tradisjonelle medier.
  • Changemaker skal ha som hovedmålgruppe ungdommer fra 16 til 23 år
  • Changemaker skal sørge for et kompetanseløft på kommunikasjon i organisasjonen, med særlig fokus på skolering i lokalgruppene. Slik at changemaker kan bli en læringsarena for kommunikasjonsarbeid.

  Kom på Årssamlingen å bli med å stemme over mandatet for videre arbeid med Changemakers kommunikasjon.

  Vinterens ververe

  Changemaker Kristiansund gikk av gårde som vinterens vinnere i vervekonkurransen mellom lokalgrupper.

  Bilde: Marte Hansen Haugen leder Changemaker Kristiansund som vant vinterens vervekonkurranse

  Varslingsmekanismer i Changemaker

  Ingen ksal føle seg utrygge i Changemaker. Landsstyret diskuterte hvordan vi best kan sikre at alle føler seg trygge i organisasjonen og hvordan vi kan legge til rette for at overskridende adferd rapporteres. De etiske retningslinjene gjelder for alle som deltar aktivt i Changemakers arbeid og viser også hvem som skal varsles dersom du opplever, har informasjon om, er bekymring eller har betydelig mistanke om brudd på retningslinjene. De etiske retningslinjene kan leses her.

  Har du opplevd seksuell trakassering eller annet uønsket oppmerksomhet? Ta kontakt med Tuva eller Bjørn Kristian

  Tusen takk for et sterkt, morsomt og hyggelig landsstyremøte. Gode diskusjoner, kloke innspill og mange ideer lover bra for Changemakeråret vi har foran oss.