Verden trenger en god avtale for klimarettferdighet!

Changemaker Norge – 5.12.2018

På COP24 skjer det avgjørende forhandlinger om hvordan verden skal klare å nå målene fra Parisavtalen. Men klimatiltak koster penger, og det er de rikeste som bør betale.

Disse to neste ukene i desember avholdes FNs internasjonale klimatoppmøte i Katowice i Polen, tre år etter vi fikk den historiske Parisavtalen. Gjennom avtalen forpliktet verdens land seg til en felles dugnad for å kutte utslipp og begrense den globale oppvarmingen til to grader. På årets klimatoppmøte skal de samme landene bestemme seg for hvordan dette skal skje i praksis; de skal lage Parisavtalens regelbok.

Rike land må gi mest

Regelboken skal gi konkrete retningslinjer for hvordan land skal nå sine utslippsmål, så vel som hvilket ansvar hvert land har. Dette er viktig, for vi kan bare nå målene gjennom en rettferdig ansvarsfordeling. De landene som har sluppet ut minst er de som rammes hardest av klimaendringene, og dette er ofte land som har begrensede ressurser til å bekjempe klimaendringene. Klimarettferdighet er at vi som har sluppet ut mest, tar størst ansvar.

For Changemaker er det viktig at regelboken sier noe om hvordan verden skal forholde seg til det faktum at mange land opplever store tap og skader på grunn av klimaendringene. Tørke, flom og ekstremvær gjør at millioner fordrives fra hjemmene sine, landområder blir ulevelige og ressurser forsvinner. Mennesker som blir tvunget til å flytte på grunn av klimaendringene kalles klimafordrevne. Disse har ikke krav på rettigheter eller beskyttelse, slik som flyktninger som rømmer fra krig eller politisk forfølgelse.

Så langt er ikke tap og skade noe konkret punkt i forhandlingene, men mange ønsker svært gjerne at dette skal inn. Tap og skade er også en del av løsningen for klimafordrevne fordi det tillater at rammede land kan få midler til å tilrettelegge og forebygge videre ødeleggelser. Det blir dermed interessant å følge med videre om tap og skade endelig blir inkludert, eller nok en gang faller ut til fordel for effektiv forhandling på andre punkter. En kan så klart spørre seg, hva skal vi med FNs rammekonvensjon på klimaendringer om den ikke tilstrekkelig omfatter de menneskelige konsekvensene av klimaendringene?

Changemakers Morten Flisnes, Marie Tangen Olafsen og Mari Hasle Einang er i Katowice for å møte politikere og delta på det viktige, internasjonale arbeidet for en god klimaavtale. Følg dem på Changemakers Facebookside, Instagram, Twitter og her på nettsiden for å få oppdateringer om det viktige arbeidet som gjøres her på COP24 og hva vi gjør for å overbevise politikerne om å kjempe for klimarettferdighet.