Våpenspillet i Midtøsten fortsetter

Åsne Hanto – 27.4.2016

På tross av små steg i rett retning i tirsdagens stortingsdebatt, fortsetter våpeneksporten til autoritære regimer uten store endringer.

– Krigen i Jemen er et tydelig eksempel på hvilken risiko vi tar ved å eksportere våpen og militært utstyr til flere av de udemokratiske regimene i Midtøsten. I Jemen er det langt fra usannsynlig at norsk utstyr har vært i bruk, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindhal.

Tirsdag sa stortingsflertallet nei til å forbedre regelverket for våpeneksporten, noe som kunne forhindret eksport til land med eksempelvis svært grove brudd på menneskerettighetene. Utenriksminister Børge Brende forsvarte dagens praksis.

Regler som står seg over tid

Venstre-leder Trine Skei Grande pekte på at vi trenger regler som står seg over tid og hindrer skandaler. Slike har vi sett med Saudi-Arabias overgrep mot befolkningen, krigen i Jemen hvor blant andre Saudi-Arbia, Emiratene og Qatar deltar, og våpensalgene Dagbladet har avdekket, blant annet til krigsherrer i Nigeria.

Venstre gikk sammen med SV for et forslag om å stanse all eksport av forsvarsmateriell til autoritære regimer. KrF og MDG stilte seg også bak dette forslaget, men fikk ikke flertall.

Nye toner fra Arbeiderpartiet

Under debatten understreket Arbeiderpartiets Marit Nybakk at Norge ikke skal selge våpen til land i krig eller der krig truer, og ikke til land med grove menneskerettighetsbrudd. Samtidig tok partiet flere skritt rett retning, blant annet gjennom å stoppe salg av alt militært utstyr Saudi-Arabia – ikke bare våpen og ammunisjon.

– Vi er veldig fornøyd med at Arbeiderpartiet nå også ønsker å stanse salg av B-materiell, men selvfølgelig skuffet over at de likevel ikke stemmer for de forslagene som faktisk ville løst problemet, sier Lindahl.

Flertall for stikkprøver, men..

Changemaker har lenge jobbet for bedre kontroll på våpnene etter vi har solgt dem. Det skjer blant annet gjennom regler for om, og hvem, våpnene kan videreselges til. I januar lanserte vi en rapport som kom med forslag til hvordan vi kunne gjøre det bedre. Og i går var det flertall på Stortinget for følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å videreutvikle dagens ordning med sluttbrukererklæring ved eksport av strategiske varer, for eksempel ved at det i enkelte saker kan iverksettes stikkprøvekontroll på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon etter en tid."

Men så skjedde dette:

Så nært, altså, men så fjernt. Men vi satser på at dette flertallet holder seg, og at vi kan feire en liten seier, veldig snart.