Uttalelse: Støtte Boycott, Divestment & Sanctions (BDS) av Israel

Redaksjonen – 19.4.2015

Foto: Hossam el-Hamalawy, flickr/CC

Uttalelse om norsk støtte av boikott, økonomisk uttrekk og sanksjoner av Israel, vedtatt av Changemakers Årssamling den 19. april 2015.

Israels okkupasjon av Vestbredden, Gaza og de syriske Golan-høydene vedvarer, byggingen av separasjonsmuren og utvidelsen av bosettingene på Vestbredden fortsetter og israelsk kolonisering av Øst-Jerusalem foregår for fullt. Den allerede prekære humanitære situasjonen på Gaza er ytterligere forverret av israelske angrep og håndhevelse av blokaden. Den systematiske undertrykkelsen, diskrimineringen og overgrepene palestinere i Israel og de okkuperte områdene utsettes for, er symptomatisk med apartheid, som definert under internasjonal lov. Slik undergraver staten Israel enhver mulighet for en holdbar løsning og signaliserer at den ikke ønsker en varig og rettferdig fred.

Det palestinske sivilsamfunn oppfordrer oss til Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) – det vil si å boikotte, sanksjonere og trekke investeringer ut av Israel. Changemaker oppfordrer til bred økonomisk, kulturell og akademisk boikott, sanksjonering og deinvestering. Målet er å legge press på landet for å få det til å respektere grunnleggende menneskerettigheter, rette seg etter de mange FN- resolusjonene og handle i overensstemmelse med internasjonal lov. Gjennom BDS viser vi at vi ikke vil ta del i eller støtte strukturer som opprettholder okkupasjonen og undertrykkelsen, og ikke normalisere forholdet til en stat som bryter folkeretten og internasjonal lov. Samtidig gis Israel insentiv til å endre sin politikk.

Et samlet palestinsk kirkesamfunn slutter opp om det palestinske Kairosdokumentet, hvor det oppfordres til BDS som en effektiv, ikke-voldelig strategi for å få Israel, konfliktens dominerende og dermed også mest ansvarlige part, til å ta de nødvendige skrittene på veien mot fred. Samtidig oppfordres verdenssamfunnet til å stå ved siden av de undertrykte, diskriminerte og fordrevne palestinerne.

Changemaker støtter det palestinske oppropet for økonomisk, kulturell og akademisk BDS og oppfordrer det norske Kirkemøtet, LO, Storting og regjeringen til å gjøre det samme.

Vi mener at Norge, gjennom Oljefondets investeringer i Israel tjener på og bidrar til å opprettholde og legitimere en ulovlig okkupasjon, og i tråd med BDS krever vi derfor at disse trekkes tilbake. Samtidig innser vi at norsk tilslutning alene ikke er nok og at USA som Israels nærmeste allierte spiller en nøkkelrolle for å oppnå en løsning på konflikten. Norge må derfor jobbe internasjonalt for tilslutning til BDS og for at det utøves større press overfor Israel.

Changemakers uttalelser gjelder fra årssamling til årssamling.