Stortinget vedtok å fortsette diktatoreksporten

Redaksjonen – 15.4.2015
Felles fredsmarkering utenfor Stortinget

Mens ledere fra 27 sivilsamfunnsorganisasjoner la ned roser til minne om ofre for drap og tortur i land Norge selger våpen til, vedtok Stortinget å fortsette eksporten som før.

AUF og Senterungdommen refser moderpartiene, som kunne sikret flertall for en endring.

Fortsatt eksport

Spørsmålet om eksport til undertrykkende regimer preget debatten fra begynnelse til slutt.

– Mange av talerne var mer opptatt av å gjenta at Norge har et strengt regelverk, enn å ta tak i hovedproblemet. Vi eksporterer militært utstyr - både våpen og støttemateriell - til autoritære regimer, det står svart på hvitt i årets våpeneksportmelding, forteller leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Dagbladet tok opp temaet i forkant av debatten.

Blant annet utenriksminister Børge Brende svarte på utfordringene fra flere av opposisjonspartiene: "Da jeg var i Forsvaret, husker jeg det sto på kasernen: Ikke reparer det som er i orden! .. at det ikke er hensiktsmessig å begynne å utrede noe som er i orden, og som fungerer meget bra, og som er til gode for vår forsvarsevne og for forsvarsindustrien."

– Vi er fornøyde med at problemet nå er på den politiske agendaen, men vi er selvsagt skuffet over at politikerne ikke maktet å gjøre noe med det, sier Lindahl.

På tross av innsigelser fra mindretallet valgte altså Stortinget å vedta eksportmeldingen uten videre tiltak.

Flere gode forslag

Både SV, Krf, Venstre og MDG fremmet konstruktive forslag i debatten, som enten gikk på å skjerpe inn regelverket eller å opprette et råd som ville hatt overordnet kontroll med eksporten. Dessverre klarte ikke partiene å enes om felles løsninger.

- Det viktigste er ikke hvordan vi bedrer kontrollen, men at vi gjør det. Derfor håper vi at partiene vil jobbe for en felles løsning når debatten på nytt kommer på agendaen til neste år, sier leder for fredspolitisk utvalg i Changemaker, Ingrid Holmedahl.

Hun gjør det helt klart at Changemaker vil jobbe videre med temaet, selv om årets kampanje nå er over.

– Vi har kommet en lang vei allerede, og vi kommer til å presse på videre for å sørge for at hensyn til menneskerettighetene vil være i sentrum av norsk våpeneskport, sier hun.

AUF og Senterungdommen ut mot moderpartiene

En særlig skuffelse var Arbeiderpartiet og Senterpartiets tilfredshet med dagens situasjon. Begge partiene ønsket i sin første samarbeidsavtale å gjøre Norge til en "en tydelig fredsnasjon". Leder i AUF, Mani Hussaini, krever derfor at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og regjeringspartiene tar grep fremover for å stoppe diktatoreksporten.

- AUF er skuffa over stortingsbehandlingen og at Norge fortsatt velger å eksportere våpen til diktatorland. Vi mener man skal se til Sverige og avslutte våpeneksporten til regimer som krenker menneskerettigheter, slik den svenske regjeringen gjorde med Saudi Arabia, sier han i en kommentar.

Også Senterungdommens leder, Erlend Laugsand, har et klart budskap til moderpartiet.

- Det er åpenbart at Norge ikke bør eksportere våpen til autoritære regimer som bryter menneskerettighetene, og vi er skuffet over at Senterpartiet ikke går lenger i Stortinget for å forhindre at dette skjer.

- Det er etisk galt at vi eksporterer våpen og forsvarsmateriell til regimer som begår menneskerettighetsbrudd. Vi kan ikke være med å bygge opp disse landenes militære kapasitet, understreker Laugsand.

27 organisasjoner la ned roser foran Stortinget

Tidligere på dagen møttes ledere fra 27 sivilsamfunnsorganisasjoner foran Stortinget i en felles markering. Det var Changemaker, Norges Kristne Råd, og Forum for Utvikling og Miljø som stod bak. Den felles appellen er gjengitt i sin helhet under.

IMG_3663

«Vi, ledere og representanter for humanitære, menneskerettighets- og fredsorganisasjoner og trossamfunn, er samlet i dag for å gi en tydelig beskjed til våre folkevalgte. Beskjeden er denne: Eksport av norsk militært utstyr er deres ansvar. I dag eksporteres det militært utstyr fra Norge og av norskeide bedrifter i utlandet til land som aktivt motarbeider menneskerettighetene gjennom sin praksis. Disse landene begrenser grunnleggende friheter og rettigheter for sine innbyggere. Politiske aktivister, journalister, religionskritikere, nettaktivister og andre som ønsker å kritisere eller forandre sine politiske systemer, må være svært forsiktige med hvordan de uttaler seg for å unngå arrestasjon, tortur, eller i verste fall dødsstraff.

I 2013 solgte Norge militærutstyr til blant annet Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman, Algerie og Egypt. Dette er land som har begått mange og grove brudd på menneskerettighetene i en årrekke. Tusenvis av mennesker sitter fengslet – og mange tortureres – for å kreve grunnleggende friheter. De forente arabiske emirater mottok ammunisjon for 2,6 millioner kroner, og annet militærutstyr for 15 millioner kroner. Det samme landet sendte i 2011 soldater til Bahrain for å slå brutalt ned på fredelige demonstranter som krevde demokrati. Faren for at det norske militærutstyret brukes og har blitt brukt til undertrykking er reell.

Ved å eksportere militært utstyr til disse landene, tjener Norge penger på å styrke regimenes muligheter til å begå overgrep og grove menneskerettighetsbrudd. Det er Stortingets ansvar å stanse denne eksporten. Ikke hjelp undertrykkerne.»