Stillingsutlysning - HøstSNU-sjef 2019

Åsne Hanto – 10.5.2019

Changemaker søker nå en HøstSNU-sjef til høstseminaret vårt som går av stabelen 10.-13. oktober!

Stillingsutlysning - HøstSNU-sjef 2019

Changemakers høstseminar - HøstSNU, vil foregå fra 10. til 13. oktober 2019 og vi ser nå etter en person som kan være sjef for dette arrangementet. Engasjementet er honorert med 5000 kr før skatt

Helgen er et seminar rettet mot Changemakers medlemmer med tema om Changemakers politikk og vi har en målsetning om å ha rundt 80 deltakere. HøstSNU-sjefen vil ha ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangementet, dette med bistand fra Changemakers ansatte og frivillige. Sted for arrangementer vil bli avklart i løpet av juni 2019.

Stillingen kan kombineres med studier/andre engasjement, men det er forventet at man er mye tilstede på møter i forkant av arrangementet.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

  • Planlegge, koordinere og fasilitere det praktiske i forkant av og under HøstSNU
  • Ta del i planlegge programmet
  • Bistå i mobilisering til helgen.

Vi ser etter deg som:

  • Trives med arrangementsarbeid
  • Gode koordineringsferdigheter og gode samarbeidsegenskaper

Send en søknad hvor du blant annet skriver om:

  • Motivasjon for å søke
  • Tidligere erfaring som du mener er relevant
  • Hvorfor du burde få jobben

Søknad og CV sendes til Knut Rosmo på knut@changemaker.no Søknadsfrist 26. mai

Mer eposten “Søknad HøstSNU”

Spørsmål om stillingen kan også rettes til han.