Statsbusjettet svekker ungdomsengasjement drastisk

Redaksjonen – 7.10.2015
Jakten på ærligheten aksjon.

Jakten på ærligheten aksjon.

Regjeringen mer enn halverer støtten til organisasjoner som informerer om utviklingsproblematikk. Sentrale ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner varsler om at kuttene raserer engasjementet om utviklingsspørsmål og kommer til å gi en dårligere utviklingspolitikk.

– Forslaget vil føre til færre engasjerte ungdommer og en dårligere utviklingspolitikk, stikk i strid med intensjonene for informasjonsstøtten, sier Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker.

Informasjonsstøtten sikrer en kunnskapsbasert utviklingsdebatt. Den velkjente Radi-Aid-kampanjen og implementeringen av land-for-land-rapporteringsloven er eksempler på ting vi aldri ville ha sett uten student- og ungdomsorganisasjoner i bresjen. Informasjonsstøtten har gang på gang gjort det mulig for ungdomsorganisasjonene å lage handlingsalternativer som har ført til forbedring av norsk politikk.

– Innstrammingen vil ha størst konsekvenser for student- og ungdomsorganisasjoner, som bruker midlene til å engasjere ungdom og studenter i internasjonale spørsmål i hele landet. Uten informasjonsstøtten hadde vi aldri fått til Radi-Aid kampanjen i 2012 eller den politiske kampanjen Students at Risk i 2013 som førte til at studenter utvist for sitt politiske engasjement i andre land nå får fullføre studiene sine i Norge, sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH

Av rundt 90 millioner til informasjonsstøtten, foreslår regjeringen å kutte 50 millioner - over halvparten. Midlene er avgjørende for en opplyst debatt om både årsaker til og konsekvensene av den norske bistanden. De utløser frivillig engasjement og er en billig måte å opplyse det norske folket om globale prosesser, og er den billigste måten å sikre en god og langsiktig utviklingspolitikk.

Både Unge Venstre og KrFU mener at informasjonsstøtten er avgjørende for å ha et bærekraftig og velfungerende sivilsamfunn, og støtten er særlig viktig for student- og ungdomsorganisasjoner.

– En opplyst debatt og ungdomsengasjement fører til en bedre politikk. Informasjonsstøtten må ikke strupes slik regjeringen nå foreslår, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre

Kuttet vil svekke kvaliteten på norsk utviklingspolitikk og vaktbikkjerollen som sivilsamfunnet i Norge har den dag i dag. Ungdomsorganisajonene har en sentral rolle her, sier Emil Andre Erstad, leder i KrFU.

Oppdatering: I proposisjonen fra Utenriksdepartementet settes informasjonsarbeid opp mot flyktningkrisen:

"Reduksjonen på posten vil fordele seg på flere ordninger, inkludert tilskudd til opplysningsarbeid som foreslås redusert med 50 mill. kroner. I en presset humanitær situasjon må en foreta prioriteringer, og organisasjoner som driver informasjonsarbeid i Norge finansiert av bistandsmidler må ses opp mot dette."