Du kan bidra til å stoppe norsk våpensalg til krigen i Jemen!

Anne Sofie Lid Bergvall – 9.1.2018

Norge tjener millioner av kroner på verdens største humanitære krise - krigen i Jemen. Det kan politikerne stanse. Bli med og kreve at de gjør det!

Hva har skjedd til nå?

Nylig stanset regjeringen salg av våpen og ammunisjon (såkalt A-materiell) til De Forente Arabiske Emirater. Det er fantastisk, men vi er ikke i mål før all eksport, til alle landene som kriger i Jemen, er stanset.

17. januar behandlet utenrikskomiteen flere forslag om å stanse all eksport av forsvarsmateriell, til alle landene som kriger i Jemen, og om å granske det Norge allerede har solgt. Flertallet (regjeringspartiene, samt Arbeiderpartiet og Senterpartiet) har nå sagt at de ønsker å la resten av salget fortsette. Det ble heller ikke flertall for å gjennomføre en granskning av eksporten som allerede har skjedd. Se oversikt over hva partiene har sagt lenger nede i saken.

Vi er både skuffet og lei oss for at utenrikskomiteen ikke gikk inn for full stans. Med en av verdens verste humanitære kriser som bakteppe, mener vi det burde være selvsagt at norske folkevalgte gjør alt de kan for å sikre at Norge ikke bidrar negativt til, eller tjener penger på, det som skjer i Jemen.

Men vi gir ikke opp.

Vi har noen uker på oss, frem til 1. mars, før Stortinget skal stemme over forslagene. Vi skal få de partiene og politikerne som vil la salget fortsette, til å forstå at det er ingen skam å snu. Derfor kommer vi til å fortsette kampanjen fremover, og samle inn så mange underskrifter som mulig for å vise hva folk mener om denne saken.

Bilde som kan deles på både Facebook, Twitter og Instagram:

Om Jemen

FN kaller Jemen for verdens verste humanitære krise. Over 22 millioner mennesker – halvparten barn – trenger nødhjelp. Hvert tiende minutt dør et barn av sykdommer og årsaker som kunne vært forhindret. Millioner står i fare for å dø av sult.

Alle partene i konflikten har brutt krigens regler. Alle parter er svartelistet av FN fordi de begår grove forbrytelser mot barn. Barn, skoler, sykehus, markedsplasser og begravelser bombes, og nødhjelp forhindres fra å komme fram.

Ingen av dem bør få kjøpe det de trenger for å fortsette krigen.

Norge gir nødhjelp til Jemen, og det er bra. Men vi selger også våpen og forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen. Samtidig som krigen i Jemen har blitt stadig verre, er norsk eksport nesten seksdoblet. Dette må stanses nå!

Bli med oss og krev at Norge:

 1. Stanser eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen
 2. Gransker det som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten

Vi har fram til 1. mars på å overbevise politikerne om å ta ansvar, og stanse salget en gang for alle. Da skal Stortinget stemme over forslag om å stanse våpensalg til landene som kriger i Jemen, og holde de krigførende partene til ansvar for krigsforbrytelser. Forslagene, som ble fremmet av SV, finner du her.

Slik kan du hjelpe:

 • Signer oppropet for å støtte kravene: www.reddbarna.no/STANS
 • Del oppropet, spre informasjon til de du kjenner, og gi beskjed til politikerne*:

*Lenger nede ligger en oversikt over partienes Facebook- og Twitter-kontoer, dersom du vil skrive direkte til dem

Forslag til tekst Facebook:

Alt 1. Hvis du vil skrive direkte til et parti:

Kjære [parti]: Den 17. januar forventer jeg at dere tar ansvar, og stanser alt salg av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. Vi kan ikke leve med at Norge tjener penger på den brutale krigen som utspiller seg der. Jeg har signert @reddbarna og @changemakernor sitt opprop, og oppfordrer andre til å gjøre det samme: www.reddbarna.no/STANS

Alt. 2: Hvis du vil dele med venner/kjente:

Norge selger fortsatt forsvarsmateriell og strategiske varer til flere av landene som bomber sykehus og skoler i Jemen. Millioner av barn lider under den brutale krigen. Jeg har sagt fra til politikerne at de må ta ansvar, og stanse salget en gang for alle. Bli med og skriv under @reddbarna og @changemakernor sitt opprop på www.reddbarna.no/STANS

Forslag til tweet:

Kjære [@parti]. Det er uakseptabelt at Norge fortsatt selger forsvarsutstyr og strategiske varer til alle landene som kriger i Jemen. Den 17. januar forventer jeg at dere tar ansvar og går inn for å stanse salget en gang for alle. [legg ved bilde og/eller link til oppropet]

Lag en video selv, hvor du forteller hvorfor politikerne må ta ansvar:

Tagg posten med #stansvåpensalget og legg gjerne til Changemaker ogRedd Barna slik at vi kan dele den videre:

Våre brukernavn på Twitter, Facebook og Instagram: @changemakernor og @reddbarna

Se eksempler på videoer her og her.

Oversikt partiene i utenrikskomiteen, og som er på facebook og twitter:

 • Arbeiderpartiet: @Arbeiderpartiet (Facebook/Twitter) Representanter som er på Twitter: Anniken Huitfeldt: @AHuitfeldt Jonas Gahr Støre: @jonasgahrstore
 • FrP: @Frp_no (Twitter), @Fremskrittspartiet (Facebook) Representanter som er på Twitter: Kristian Wilsgård: @wkristian
 • Høyre: @Hoyre (Facebook/Twitter)
 • KrF: @KrFNorge (Twitter), @kristeligfolkeparti (Facebook) Representanter som er på Twitter: Knut Arild Hareide, @KAHareide
 • Senterpartiet: @Senterpartiet (Twitter/ Facebook)
 • Venstre: @Venstre (Twitter), @Venstre.no (Facebook) Representanter som er på Twitter: Abid Q. Raja, @abidraja
 • SV: @SVparti (Twitter/Facebook) Representanter som er på Twitter: Gina Barstad, @ginabarstad

Dette mener partiene på Stortinget

PartiØnsker å stanse salgetØnsker å granske det som er solgt
Sosialistisk VenstrepartiJaJa
RødJaJa
Kristelig FolkepartiJaJa
Miljøpartiet De GrønneJaJa
VenstreNeiJa
SenterpartietNeiJa
ArbeiderpartietNeiNei
HøyreNeiNei
FremskrittspartietNeiNei