Søk på Innsiktstipendet 2015

Redaksjonen – 17.3.2015
Gir seg ikke: Alberto Merma er Vidals bestefar. Han har protestert mot gruvedriften i Espinar siden slutten av syttitallet, og har ikke tenkt å slutte.

Gir seg ikke: Alberto Merma er Vidals bestefar. Han har protestert mot gruvedriften i Espinar siden slutten av syttitallet, og har ikke tenkt å slutte.

Innsiktstipendet deles ut av Changemaker én gang i året, til unge mennesker mellom 18-30 som søker økt innsikt i nord-sør-spørsmål. Søknadsfristen for årets stipend er 26. mai.

Formålet med stipendet er å støtte tiltak som gir økt innsikt i forhold som skaper og opprettholder urettferdighet, fattigdom og menneskerettighetsbrudd. Med Innsiktstipendet ønsker Changemaker å støtte ungdom med interesse for nord-sør-spørsmål til å skaffe seg kjennskap til, og forståelse for, et bestemt tema eller en problemstilling.

Det kan søkes om totalt 20 000 kroner i året. Beløpet kan tildeles ett prosjekt eller deles mellom flere.

Hva kan du søke om penger til?

For eksempel en studietur hvor du kanskje undersøker om globaliseringen virkelig gjør livet bedre for de som syr våre klær, om menneskerettighetene virkelig blir respektert mer i Angola fordi Statoil utvinner olje der, eller kanskje du kan dokumentere hva som er konsekvensene av norske investeringer i hugging av regnskog og i gruveselskap i Guatemala. Finnes det virkelig ikke noe annet vi kan investere i? Vi vet godt at Norge bidrar til klimaendringer ved å utvinne olje, men hva er egentlig konsekvensen av dette for bønder i fattige land? Hvorfor klarer vi aldri å satse skikkelig på fornybar energi i stedet for olje? Og mens vi snakker om handel, hva i all verden er poenget i at Norge skal kreve adgang til markeder i fattige land mens vi beskytter våre egne?

Du må ikke reise noe sted, vi ønsker bare å vite mer om hvorfor verden er urettferdig og hva vi kan gjøre med det. Hvis du er typen som har lyst til å undersøke dette eller andre ting litt nærmere, og vil dokumentere det du finner gjennom å skrive artikler, lage en film, et foredrag eller noe annet, så kan du søke om inntil 20 000 kroner fra Changemaker.

Send en beskrivelse av ditt prosjekt til au@changemaker.no innen 26. mai.

Ved tildeling vil følgende kriterier legges til grunn:

  • I hvilken grad prosjektet skaper økt innsikt i årsakene til, og konsekvensene av, urettferdighet og fattigdom globalt og lokalt
  • Prosjektets originalitet og evne til å skape ny innsikt
  • Hvem og hvor mange denne innsikten gjøres tilgjengelig for, og hvilke måter dette gjøres på
  • Hvor gjennomførbart prosjektet er
  • I hvilken grad prosjektet kan knyttes til, og anvendes i, Changemakers arbeid
  • Det er ikke et krav å være Changemaker for å søke, men medlemskap vil telle positivt

Changemaker kan være behjelpelig med ekstra finansiering for å bidra til å dele innsikten. Det kan eksempelvis være ved å dekke kostnader til å holde foredrag, finansiere skriving og trykking av rapporter, eller produksjon av film. Tydeliggjør derfor hvordan du har tenkt til å dele innsikten, og om du ønsker ytterligere støtte fra Changemaker til dette.

Ved tildeling av stipend må vedkommende undertegne en kontrakt som slår fast betingelsene for tildelingen. Om prosjektet endres etter at tildelingen er foretatt må Arbeidsutvalget i Changemaker opplyses om det umiddelbart. Om prosjektet ikke gjennomføres slik det er planlagt i søknaden, og Arbeidsutvalget ikke har godtatt endringene, kan Changemaker kreve beløpet betalt tilbake.

Mottaker av stipendet plikter å levere en kort rapport som beskriver hvordan prosjektet ble gjennomført, samt levere et prosjektregnskap, innen ett år etter at tildelingen ble foretatt.

Vinner av Innsiktstipendet 2014

I 2014 vant Elida Høeg stipendet med prosjektet "Norske interesser mot miljøet i Peru – situasjonen før klimatoppmøtet i Lima". Les mer om hva hun fant ut i Changemakermagasinet 1/2015, eller på nett.

Trykk rec: Vidal Merma har gjort det til sitt livsprosjekt å dokumentere Glencore Xstrata’s påvirkning på nærmiljøet i Espinar.