Modige valg på Årssamlingen

Åsne Hanto – 21.4.2016

De rundt 50 deltakerne tok harde grep på Changemakers årssamling i helgen. Her er de viktigste avgjørelsene.

Selvstendighet

Changemaker har til nå vært underlagt Kirkens Nødhjelp, og i teorien ikke vært en egen organisasjon. Nå starter prosessen mot selvstendighet, som innebærer at vi får et eget organisasjonsnummer og får ansvar for eget budsjett. Dette betyr at vi fortsatt vil være Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, men at forholdet vil bygges på en samarbeidsavtale mellom begge parter.

– Selv om vi blir selvstendige skal vi selvfølgelig være nært knyttet Kirkens Nødhjelp, men vi får også nye muligheter til å vokse og utvikle oss som organisasjon, forklarer leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Ny kampanje innen gjeld og kapitalflukt

Hvert år jobber Changemaker med en større kampanje, som forberedes gjennom ett år, og gjennomføres året etter. Til høsten skal Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt gå i gang med å utforme den nye kampanjen som vil lanseres sommeren 2017.

– En tredjedel av landene verden står i fare for å havne i gjeldskrise. Gjeldskriser går utover den fattigste delen av befolkningen siden myndighetene ofte tvinges til å kutte helsetjenester og utdanning. Men til tross for konsekvensene ser det ut til at verdenssamfunnet har glemt problemet – så det er definitivt på tide med en ny kampanje fra Changemaker, sier leder av utvalget, Tuva Krogh Widskjold, som nå også tar over ledervervet i organisasjonen.

Forrige gang utvalget gjennomførte en kampanje ble det samlet inn tusenvis av hemmeligheter i Jakten på ærligheten.

Ny politikk og nye begreper

I tillegg til de store organisatoriske vedtakene ble det vedtatt ny politikk på blant annet TTIP og TISA, gribbefond, drapsrobboter, oljefondet og bruk av offentlig-privat samarbeid. Det vil komme flere utdypende saker på disse temaene fremover.

"Fattige land" eller "utviklingsland" skal nå erstattes av lav-, mellom- eller høyinntektsland i den politiske plattformen. Dette ble vedtatt for å prøve å endre måten vi snakker om land eller grupper av land, med et mer verdinøytralt språk.

Investeringsutvalget, som var en prøveordning for å først og fremst samordne arbeidet med oljefondet, ble ikke videreført, og Changemaker har dermed igjen fem politiske utvalg. Det betyr ikke at fokuset på oljefondet blir mindre, men at det vil spres utover de eksisterende utvalgene.

VinterHøstSNU

Årssamlingen vedtok også å flytte den store vinterleiren fra februar til en gang på høsten, og slå den sammen med det som de siste årene har blitt arrangert som Changmakerhelg.

Det betyr at samtidig som vi får ett mindre arrangement i løpet av det neste året, vil det også bli mer rom for å lage andre typer arrangementer, som studenthelger eller lokale/regionale arrangementer.

Samtidig reduseres antall landsstyresamlinger fra tre til to, og det legges samtidig opp til at flere saker kan behandles digitalt.