Siggy ringte Changemaker med gladnyhet

Redaksjonen – 10.9.2013

Regjeringen legger fram forslag om land-for-land-rapportering.

6. september fikk leder i Changemaker, Ingrid Aas Borge, en telefon:

”Hei, det er Ingrid”
”Hei, dette er Sigbjørn Johnsen"
”….hm?....”

”Siggy… Finansministeren…”
”Å hei, det var en overraskelse”
”Hø hø... Jeg skulle bare si at nå skriver vi en nyhetssak på hjemmesidene våre om at vi gjennomfører land-for-land fra 1.1.2014.”
..Litt småprat..
Siggy; ”Det har vært moro å jobbe med dere, hils de andre. Jaja, da ønsker jeg deg et godt valg og en god dag videre.”

Mye viktig er med, men...

Finansdepartementet har lagt ut en nyhetssak på nettsidene sine om at de kommer til å legge fram et forslag om land-for-land-rapportering for Stortinget, med mål om å innføre lovforslaget fra 1.1.2014. I forslaget står det at rapporteringa vil innholde mange ting som er viktige for at selskaper ikke stjeler penger fra fattige land. Rapporteringa vil omfatte antall ansatte, hvor mye overskudd selskapene har, og hvor mye skatt som blir betalt i hvert land. Finansdepartementet skriver:

I tillegg til informasjon om betalinger til myndigheter, skal slik utvidet rapportering inkludere opplysninger om investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester, antall ansatte vi det enkelte land samt oversikt over datterselskap og hvor de er hjemmehørende.

Norge går altså lenger enn EU i hva rapporteringa skal inneholde, slik Sigbjørn Johnsen tidligere har lovet.

– EU sitt forslag har korrupsjonsbekjempelse som det viktigste og ser ikke viktigheten av skatt. Norge gjør det, og det er utrolig viktig fordi fattige land taper flere tusen milliarder kroner hvert år fordi selskaper snyter på skatten, sier Guro Klausen, leder i Changemaker sitt politiske utvalg for gjeld og kapitalflukt.

...dekker ikke nok

Bra, men ikke godt nok. Vi forventer en utvidelse om tre år, sier leder i Changemakers politiske utvalg for gjeld og kapitalflukt, Guro Klausen,

- Det som som er altfor dårlig med forslaget, er at det bare er selskaper som driver med skog eller utvinning av for eksempel olje eller gull som skal rapportere, og at selskapene som skal rapportere må være av en viss størrelse, sier Klausen.

Forslaget var ute på høring fram til 2. august og Changemaker og andre organisasjoner sa ifra om hva vi ønsket.

- Changemaker og flere andre organisasjoner har sagt tydelig ifra om at dette ikke holder. Vi mener at alle børsnoterte selskaper må rapportere, uansett hva de jobber med eller hvor store de er, sier Klausen.

Det legges opp til at regelverket skal bli evaluert etter 3 år. Finansdepartementet skriver:

Om regelverket fungerer effektivt vil vi særlig vurdere utvidelser til andre sektorer, og om rapporteringen skal inngå i foretakenes årsregnskap og dermed underlegges revisjon. Arbeidsgruppen anslår at under 120 norske selskaper vil bli omfattet av reglene. Johnsen er overbevist om at land-for-land rapportering vil vise seg å være en fordel for norske selskaper når dette etterhvert blir en ny internasjonal standard.

Siggy mener at selv om slike regler er nyttige for Norge er de særlig viktig for utviklingsland med svake skatteadministrasjoner og som har multinasjonale selskaper som utvinner naturressurser i landet sitt.

– Sør-perspektivet er det viktig å holde fram, fordi kapitalflukt er kjipt for Norge, men sinnsykt mye kjipere for fattige land, sier Klausen og påpeker at Changemaker kommer til å gjøre dette i hele høst gjennom Jakten på ærligheten-kampanjen.

Fakta

  • Land-for-land-rapportering betyr at selskaper skal rapportere på alle land de har virksomhet og datterselskaper i.
  • I dag er det sånn at selskaper ikke trenger å gjøre det, så derfor kan de flytte penger fra datterselskap i ett land til et datterselskap i et annet land for å unngå å betale skatt.