Verktøykasse

Her har vi samlet noen nyttige verktøy og maler for deg som er frivillig i Changemaker.

Skrive leserinnlegg

Å skrive et leserinnlegg eller en kronikk er en veldig god måte å skape oppmerksomhet og engasjement rundt Changemaker-politikk og aktiviteter.

Det er mange måter å skrive leserinnlegg på. Her ett forslag til hvordan du kan bygge opp innlegget ditt:

  • Tittel: Vekk oppmerksomheten (bør helst være kort og engasjerende).
  • Ingress: Oppsummer innlegget og eventuelt forklar/utdyp tittelen. En eller to setninger, men bør ikke være veldig mye mer enn 25-30 ord.
  • Bakgrunn/problem: Her kan du legge ut om konteksten, bakgrunnen. Hva er dagens situasjon?
  • Løsning: Det vi foreslår for å bøte på problemet.
  • Argumenter: Her er det bare å kjøre på, men ikke kom med argumenter som ikke underbygger løsningen. Ofte kan det være lurt å velge ut tre argumenter som du fokuserer på - og som får hvert sitt avsnitt i hoveddelen (innled gjerne avsnittene med “For det første…”, “For det andre …” og “For det tredje …”, så er det lett for leseren å følge med).
  • Eventuelle motargumenter: Her går det an å være føre var å ta innvendinger på forhånd. Viser også at du er reflektert.
  • Avslutning/punch/appell: Kan være morsomt, noe folk husker, eller det kan bare være å gjenta hovedbudskapet. Å avslutte med en oppfordring til leseren kan også være et smart grep.

Her finner du maler som du kan bruke som utgangspunkt for teksten din:

Skrive pressemelding

Bruke sosiale medier

Bruke logo og grafikk

Mobilisere til arrangement