For lokalgruppene

Lokalgruppene er helt avgjørende for gjennomslagskraften som Changemaker har i de sakene vi jobber med, men hva er og gjør egentlig en lokalgruppe? Her kan Changemakers lokalgrupper finne ressurser, veiledning, tips og triks til å drive lokalgruppearbeidet.

Lokalgruppe

Changemaker har lokalgrupper i hele Norge, og søsterbevegelser i andre land. For å kunne få beslutningstakerene til å ta avgjørelser som gjør verden mer rettferdig er det viktig at vi klarer å påvirke også lokalt i Norge. Changemaker er derfor helt avhengig av lokalgruppene.

En lokalgruppe er tre eller flere Changemakere som går sammen for å samarbeide om å jobbe for å gjøre verden mer rettferdig. Lokalgruppene arbeider på forskjellige måter, men alle har det felles at lokalgruppen jobber med å påvirke beslutningstakere og opplyse om Changmakeres saker lokalt. De fleste gruppene møtes regelmessig for å jobbe, være kreative, finne på morsomme ting, se film, lage mat sammen, få besøk fra Sentralstyret, holde aksjoner, skrive leserinnlegg eller bare ha det trivelig sammen.

På kontaktsidene våre finner du det en oversikt med kontaktinformasjon til alle lokalgruppene i Norge. De vil gjerne ha flere medlemmer!

Fadder

Alle lokalgruppene har en fadder som sitter i Sentralstyret i Changemaker. Fadderen er personen lokalgruppen skal kontakte dersom de lurer på noe og hjelper mer enn gjerne til dersom lokalgruppen trenger det.

Håndbok om å drive lokalgruppe i Changemaker

Lokalgruppeaktivitet

Changemaker arrangerer ulike kampanjer for å påvirke dem som bestemmer. Uten lokalgruppenes press er det vanskelig å få til en endring. Her er eksempler på hvordan lokalgruppene kan jobbe for å forandre verden.

Dersom lokalgruppen ønsker hjelp eller en nærmere forklaring på hvordan noen av eksemplene under kan gjennomføres, er det bare å ta kontakt med lokalgruppens fadder.

Forslag til aktiviteter

 • Delta på Changemakers kampanjer
 • Samle inn underskrifter
 • Holde aksjoner (Husk å søke politiet eller kommunen om tillatelse dersom dere skal ha aksjon)
 • Få media til å lage saker om temaet
 • Skrive debattinnlegg
 • Gå i møter med de som bestemmer (Forbered det du ønsker å si til personen. Møtet trenger ikke vare så lenge.)
 • Arrangere debatter med lokalpolitikere ogbedrifter i nærmiljøet
 • Arrangere åpent møte om temaet
 • Arrangere konsert
 • Gjennomføre butikktester (Tilbyr matbutikkeneller den lokale kafeen rettferdige varer?)
 • Holde foredrag (Husk i så fall å gi beskjed til nettverkskonsulent på ingrid@changemaker.no)
 • Samarbeide med andre organisasjoner somjobber med det samme som oss
 • Henge opp plakater og lage flyere•Arrangere kafé med bare rettferdige varer
 • Bli med på Changemakers arrangementer
 • Ha et Changemakerkurs

Guide til pressearbeid

En annen viktig del av lokalgruppearbeidet er pressearbeid. Skal du arrangere en aksjon eller vil du skrive leserinnlegg i avis? Klikk deg inn her.

Verving

En veldig viktig del av lokalgruppearbeidet er verving. Jo flere Changemakere vi er, desto mer forandring får vi til. Se tipsene nedenfor og sjekk ut disse vervesidene.

Mulige vervetiltak

 • Arranger stand på skolen (Husk å spørre om lov)
 • Hold foredrag (Kanskje i en samfunnsfagstime?)
 • Få lokalmedia til å lage sak om dere
 • Skriv debattinnlegg i avisa
 • Distribuer materiell (F.eks. henge opp plakater)
 • Ha stand i gågata eller på kjøpesenteret (Husk å søke kommunen eller politiet om lov)

Changemakerkurs

Changemakerkurs er et kurs som holdes for lokalgrupper i Changemaker. På kurset lærer man om Changemaker, man lærer hvordan det er å arbeide i en gruppe, om å holde møter og å være kreativ.

Kurset er perfekt for nye lokalgrupper eller eldre grupper som ønsker å bli enda bedre på Changemakerarbeid og holdes av to fra Sentralstyret eller politiske utvalg (se s.8).

For å ha et Changemakerkurs, må lokalgruppen leie et sted der lokalgruppen og kursholderene kan være og sove hele helgen (fredag til søndag). Lokalgruppen må også handle inn mat til deltagerene og kurs19

holderene. Alle som deltar på kurset bør aller helst overnatte sammen, siden programmet starter tidlig på lørdag og søndag, og fordi det er koselig at hele gruppen er samlet! Forslag til steder: menighetshus, hytte, kulturhus, ungdomshus, leirsted, osv. Hør med stedseieren hvordan det er med brannrutiner, og velg et sted der man slipper å ha våken brannvakt! Som regel er det best å være på et sted utenfor sentrum, for det er både koselig og nær naturen dersom man vil gjøre en aktivitet ute.

For å dekke utgifter til mat og leie av sted, kan lokalgruppen bruke frifondsmidler.

Hvordan starte lokalgruppe?

Dersom det ikke finnes noen lokalgruppe i nærheten av deg, kan du starte en selv. Jo flere lokalgrupper Changemaker har, desto flere beslutningstakere klarer vi å påvirke til å jobbe for en mer rettferdig verden.

Registrer lokalgruppen

Er dere tre betalende medlemmer i Changemaker,

er det bare å gi gruppen navn etter det stedet dere bor på. Så sier dere fra til sekretariatet på kontoret@changemaker.no. Da er dere registrert som lokalgruppe! Lokalgruppen må også ha en kontaktperson som kan ha ansvaret for kontakten med kontoret og hvis dere er mange kan det være smart å velge et styre med egen leder og økonomiansvarlig.

Dersom dere ikke er tre betalende medlemmer, må du eller dere verve nok til å starte en lokalgruppe. Når dere er registrert, får dere alt materiell som sendes ut til lokalgruppene og en oppstartspakke. Så er det bare å sette igang med lokalgruppeaktivitet!

Planlegg det neste halvåret

Det er smart å ha plan over hva lokalgruppen ønsker å gjøre, hvor ofte og hvor dere skal møtes osv. Derfor kan en god start være et planleggingsmøte der dere lager en halvtårsplan.

Åpent oppstartsmøte

For å få med seg så mange som mulig og bli en stor gruppe som kan utrette mye, er det smart å tidlig arrangere et åpent oppstartsmøte. Oppstartsmøtetbør inneholde en presentasjonsrunde av alle, noe generell informasjon om Changemaker, samt informasjon om hva lokalgruppen har tenkt å gjøre framover. Det kan være smart å ha snakket om hva man ønsker å få gjort framover. Da kan de som kommer på møtet få oppgaver slik at de skjønner at dere trenger dem. Det kan være for eksempel være å bake kake til neste møte, henge opp plakater eller spørre om dere kan ha stand på skolen. Husk å bestille materiell fra kontoret som dere kan gi til de som kommer på møtet og å skrive ned kontaktinformasjon til alle som kommer, slik at dere kan følge dem opp senere. Å være en changemaker er gøy! vis en engasjerende film eller spill et morsomt spill og ikke glem at pizza eller kaker er gode lokkemidler.

Det er viktig å spre informasjon om møtet. Heng opp plakater på skoler, fritidsklubber og kaféer. Ofte synes lokalavisen det er gøy at det skjer ting i lokalmiljøet, spør om de har lyst å lage en sak om at det nå startes en nye lokalgruppe i Changemaker. Invitér klassevenner og kanskje finnes det allerede Changemakere i området uten at du vet om dem? Fra kontoret i Oslo kan man sende ut reklame for et oppstartsmøte til alle medlemmer i det aktuelle området. Ta kontakt med oss på kontoret@changemaker.no for å få hjelp. Dere kan også få hjelp og besøk fra fadderen i Sentralstyret.

Roller i lokalgruppen

For å strukturere arbeidet i lokalgruppen, kan det være en god idé å dele inn i ulike roller. Det kan være lurt å i første omgang velge en leder, en nestleder og en økonomiansvarlig.

Leder

Leders rolle er å vanligvis innkalle til møter og være kontaktperson overfor Changemaker sentralt. En viktig del av rollen som leder er også å delegere

ansvaret til resten av gruppa. Som leder har du ikke ansvar for å gjøre alt som gruppa skal gjøre, men mer ansvar for at gruppa i fellesskap får gjort det dere ønsker.

Nestleder

Nestleders rolle er å være leders høyre hånd. Leder og nestleder utgjør som regel et team som diskuterer mye av de sakene lokalgruppen er involvert i, og noe av deres viktigste oppgaver er å støtte opp under hverandre i det daglige changemakerarbeidet.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er den som er ansvarlig for å føre regnskapet og budsjettet til lokalgruppa. Denne personen skal ha kontroll over hvor mye penger gruppa har og hva disse kan brukes til.

Andre verv

Hvis man er flere i gruppen, kan det være lurt å gi alle en rolle. Hvilke roller lokalgruppen har behov for og har lyst til å ha, kan variere. Det kan for eksempel være:

Aksjonsansvarlig: Skal man ha aksjoner kan man ha en person som er ansvarlig for å gjennomføre denne.

Temaansvarlig: Hvis man er mange, kan f.eks hver ha ansvar for ett av Changemakers tema.

Medieansvarlig: En medieansvarlig kan ha ansvar for å kontakte media (for eksempel lokalavisen) i forbindelse med aksjoner og lignende slik at lokalgruppen kan få masse oppmerksomhet rundt aksjonene sine. (Skal du arrangere en aksjon eller vil du skrive leserinnlegg i avis? Klikk deg inn her.)

Økonomi

Som lokalgruppe søker dere om penger til å gjennomføre aktivitetene dere planlegger. Disse pengene får Changemaker fra staten gjennom noe som heter Frifond, og derfor kalles de ofte frifondpenger. For å få disse pengene må lokalgruppen ha:

 1. En som er økonomisk ansvarlig for gruppa
 2. En bankkonto som står i navnet til økonomiansvarlig
 3. Kontaktet kontoret og søkt om penger

Hvordan åpne bankkonto

Hvis du er over 18 år så er det bare til å gå til en bank der du bor, og si at du vil åpne en konto som du vil ha nettbank og bankkort til. Hvis du er under 18 år må du ta med deg en av dine foresatte for å gjøre det.

Det neste du må gjøre er å få den forrige økonomiansvarlige i lokalgruppen din til å føre over lokalgruppepengene fra sin konto til din.

Planlegge aktivitet

Hva kan lokalgruppen bruke penger på? Det enkle svaret er: skape aktivitet i lokalgruppen, eller til å styrke aktivitet i lokalgruppen.

Gode eksempler på hva dere kan bruke penger på er: Utstyr til aksjoner (som banner, roll-up, kamera, snakkebobler og andre rekvisitter), reiser i forbindelse med lokale arrangementer og møter, reise i forbindelse med SNU/Landsstyret/Årssamling/oppstartshelg og lignende, skolering og foredrag, små gaver til foredragsholdere, visning av dokumentarfilmer, verving, vervepremier, arrangere konsert, bli-kjent-kveld, skolebesøk, kampanje for å lage lokalgruppe i nabobyen eller bygda (ingenting er bedre enn å ha noen gode changemakernaboer!), premier, hyttetur, utflukter, plakater, kioskaktivitet, Changemakerkurs, ha stand på festivaler, fadderbesøk, besøk til andre lokalgrupper, møtelokaler, kontorutgifter, buttons, kampanjemateriale, kontorsaker, mat og kos til møter. Husk: Det er dere i lokalgruppen som bestemmer hva dere skal bruke penger på, ikke noen andre!

Dere kan ikke bruke penger på å lønne ansatte, innsamlingsaktivitet, bygge egenkapital, aktivitet i eller reise til utlandet eller rusmidler.

Når dere har planlagt aktiviteten kan det være en god ide å skrive et enkelt budsjett hvor dere planlegger hvor mye penger dere skal bruke på hva. Det er ikke et krav å ha et budsjett, men det er veldig nyttig, siden det vil hjelpe dere med å planlegge pengebruken.

Skaffe penger til aktiviteten

Dere kan søke om penger 2 ganger i året og tildelingene av støtte til lokalgruppene skjer i februar og september. All informasjon om disse søknadene kommer på mail fra administrativ leder minst to uker før fristen for å søke. Hvis lokalgruppen går tom for penger og det er lenge igjen til neste søknadsfrist, så går det an å søke utenom de vanlige fristene, bare ta kontakt med administrativ leder. Nyopprettede lokalgrupper kan søke om penger når som helst. Send en mail til sekretariatet om at dere ønsker å søke om et etableringstilskudd, så hjelper vi til med alt som trengs.

Skrive årsrapport

Hvert år skal dere levere en årsrapport innen 31. januar. Hvis dere har laget halvtårsplaner og søkt om frifondmidler vil det hjelpe dere når dere skal skrive årsrapporten. All informasjon dere trenger om årsrapporten får dere i god tid før fristen fra administrativ leder.

Føre regnskap

Alle lokalgrupper må føre regnskap og regnskapet skal leveres sammen med årsrapporten til administrativ leder. Dette er noe mange bekymrer seg for, men det er ikke nødvendig! Den enkleste formen for regnskap klarer alle å føre uten problemer. Dere har to muligheter når det gjelder å føre regnskap:

Økonomiansvarlig fører inn for hver gang dere bruker penger. Send en mail til kontoret@changemaker.no og be om å få malen for superenkelt regnskap.

 1. Økonomiansvarlig fører regnskap basert på budsjettet dere har satt opp. Dette er en mer tradisjonell måte å gjøre det på. Dersom dere har en økonomiansvarlig som er komfortabel med å føre regnskap basert på budsjettpostene dere har satt opp så er det storartet og vil hjelpe dere med å planlegge aktiviteten.
 2. Hvis dere ikke får ført inn alle utgiftene i regnskapet, eller ikke får ført noe regnskap så må dere sende inn en fullstendig kontoutskrift fra banken som viser hva dere har brukt penger på. Dette er ikke et godt alternativ og kun en nødløsning.

Årshjul for lokalgruppen

 • Januar: Begynn med å føre lokalgrupperegnskap. Innen 31. januar: Fullfør årsrapporten, føringen av medlemslisten, og ny frifondsøknad.
 • Februar:Landsstyret og VinterSNU!
 • Mars
 • April: Årssamling. Planlegg pengebruken fremover slik at dere har gode tiltak å bruke opp pengene fra i fjor på, innen fristen.
 • Mai
 • Juni: Arranger lokalgruppemøte, lag ny halvtårsplan. Planlegg når lokalgruppen skal ha første samling etter sommerferien. LST og SommerSNU! 30. juni: Frist for å ha brukt opp alle Frifond-pengene lokalgruppen fikk i fjor.
 • Juli
 • August:Ledertreningshelg (tidspunkt varierer)
 • September: Changemakerhelg! (tidspunkt varierer) Tid for å søke om Frifond-penger! Fristen blir annonsert.
 • Oktober:LST og Høst SNU! (tidspunkt varierer)
 • November
 • Desember: Informasjon om årsrapport og neste frifondsøknad kommer på mail. Begynn å føre ny medlemsliste og be alle om å betale medlemsavgiften. Arranger lokalgruppemøte, lag halvtårsplan for våren.