Reisebrev fra klimaforhandlinger: Endring skjer både i møter og på gata!

Changemaker Norge – 3.7.2019

I desember skal verdens ledere bestemme fremtiden til Paris-avtalen. Changemaker fulgte før-forhandlingene som var i Bonn i Tyskland, og krever klimarettferdighet.

Skrevet av Harald Berger og Mari Olafsen, Changemakers delegater til klimaforhandlingene i Bonn.

I slutten av juni var Changemaker tilstede på FNs klimaforhandlinger i Bonn. Her møttes det internasjonale samfunnet for å diskutere løsninger på klimaendringene og mekanismer for å håndtere disse. Changemaker var tilstede for å passe på at forhandlingene respekterer prinsippet om klimarettferdighet!

Mellomforhandlingene som foregikk disse to ukene hadde mange viktige punkter på agendaen. Partene diskuterte blant annet hvordan man skal sikre offentlig deltakelse og involvering, spesielt med tanke på ungdom, urbefolkning og kjønn i klimaarbeidet. I tillegg var det møter om FNs klimapanel sin spesialrapport om effekten av 1,5 grader oppvarming. Denne rapporten understreker hvor viktig det er at land ikke fører en klimapassiv politikk, men heller øker sine ambisjoner slik at vi forhindrer en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader.

Changemaker har spesielt fokusert på diskusjonene som foregår rundt temaet tap og skade på årets forhandlinger. Når man snakker om tap og skade mener man de konsekvensene av klimaendringene som man ikke kan tilpasse seg til eller forhindre. Dette inkluderer de massive ødeleggelsene vi ser i dag. Arbeidet inkluderer også de menneskene som blir fordrevet av klimaendringene. På årets møte har partene fått i oppgave å lage retningslinjer for arbeidet med tap og skade som foregår på forhandlingene i desember.

Norske politikere må ta ansvar for de som blir klimafordrevet:Signer oppropet vårt om et klimapass!

Changemaker har aktivt jobbet for at diskusjonene på dette temaet går på premisset til utviklingsland. Det er disse landene som opplever mest tap og skade, men som samtidig har bidratt minst til å skape klimaendringene. Vi trenger en diskusjon om hvordan man kan skaffe finansiering til de tapene og skadene vi vet at klimaendringene vil skape og skaper allerede. Behovet for slik finansiering er stort, sannsynligvis mye større enn det dagens humanitære bistand og klimafinansiering kan dekke. I tillegg er det viktig at arbeidet med tap og skade tar hensyn til kjønn, urfolk og andre sårbare grupper.

PRIDE: Changemaker feiret Pride i Bonn, sammen med mange tusen andre. Vi krever at klimaforhandlingene tar hensyn til kjønn, urfolk og andre sårbare grupper når de skal snakke om tiltak for klimafordrevne.

Klimastreik i Tyskland

Til tross for alt dette viktige som skjer bak dørene i FNs lokaler har vi ikke bare tilbrakt tid inne på konferansesenteret. Endring skjer nemlig ikke bare inne, men også ute på gata blant folk, og blant ungdom. Derfor deltok vi på nok en internasjonal klimastreik, denne gangen i Aachen, Tyskland, sammen med flere representanter fra norske ungdomsorganisasjoner. Her streiket vi sammen med mer enn 40000 andre ungdommer og krevde handling fra klimapassive politikere. Tysk ungdom kjemper for mye av det samme som det vi gjør i Norge; de krever klimahandling, solidaritet og klimarettferdighet.


Husk norsk klimastreik i august!

Alt arbeidet Changemaker har gjort denne uken har handlet om klimarettferdighet. Enten har vi jobbet for det i gangene og møtene hos Klimakonvensjonen eller ropt det i gatene. For oss er det denne urettferdigheten det handler om: De som har bidratt minst til klimaendringene skal ikke bære den største byrden av de ekstreme konsekvensene. Vi kommer til å fortsette å jobbe mot klimaurettferdigheten i tiden som kommer. Allerede neste uke lanserer vi vår kampanje om klimafordrevne og klimarettferdighet.

Husk at det er en ny nasjonal streik i Norge den 30. august. Lurer du på hvordan du kan bidra? Ta kontakt med embla@changemaker.no.


Norske utslipp får konsekvenser for utviklingsland. Krev at våre politikere tar ansvar!

Skriv under på oppropet

Underskrifter så langt

2107

Mål:
2000

Personopplysninger du gir brukes bare i dette oppropet, med mindre andre tillatelser er gitt, og slettes seinest 6 mnd. etter kampanjens slutt.