Bilaterale investeringsavtaler - ikke et verktøy for utvikling

Politisk utvalg for internasjonal handel – 4.11.2013
Changemaker-leiar Ingrid Aas Borge vil ha hemmelegheitene dine.

Changemaker-leder Ingrid Aas Borge mener Norads infostøtte er viktig for å skape debatt og engasjement

Changemaker lanserer i dag en rapport som viser at bilaterale investeringsavtaler (BITs) ikke nødvendigvis bidrar til utvikling i fattige land.

Tilhengere av BITs mener at slike avtaler er en vinn-vinn situasjon der investorer får bedre beskyttelse av sine investeringer, samtidig som at utviklingsland får økte investeringer som igjen kan gi vekst og utvikling.

– I min gjennomgang av forskning på dette viser det seg at om BITs gir økte investeringer er svært usikkert, sier rapportforfatter Elisabeth Grøvan Ruud.

De siste tiårene har andelen utenlandske direkteinvesteringer i verden økt, og det samme har antallet BITs. Mange forkjempere for BITs bruker som argument at avtalene sørger for mer direkteinvesteringer. Samfunnsøkonom Elisabeth G. Ruud har skrevet en rapport som tar for seg en rekke studier om BITs og deres effekt på utenlandske direkteinvesteringer. Resultat fra 16 ulike studier sammenlignes, og rapporten finner at man ikke kan trekke noen absolutte slutninger om i hvilken grad direkteinvesteringene øker ved å inngå en BIT.

– Når kostnadene for utviklingland er helt tydelige, mens gevinstene man kan få er såpass usikre, kan ikke BITs påstås å være et verktøy for utvikling, det finnes mange andre verktøy som er mye mer effektive dersom velstandsutvikling i fattige land er målet, fastslår Ruud.

Last ned hele rapporten her: BITs - Ikke et verktøy for utvikling

I rapporten imøtegås også argumentet om at BITs er nødvendig for å tiltrekke seg investeringer, siden mange land med få eller ingen avtaler, f.eks Brasil, allikevel er land med mye utenlandske investorer.

Hensiktsmessig?

Changemaker-leiar Ingrid Aas Borge vil ha hemmelegheitene dine.


Changemaker-leder Ingrid Aas Borge.

I Solberg-regjeringas Sundvolden-erklæring står det at de vil "Øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er hensiktsmessig".

Hensynet til en samstemt politikk for utvikling må bli tatt med, og flere BITs bør ikke bli inngått sier Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker.

Når det kommer til BITs er norske næringslivsinteresser helt tydelig i konflikt med utviklingspolitiske hensyn, og BITs er absolutt ikke en politikk alle vinner på. Fattige land får f.eks mindre handlingsrom og rett til å regulere og kostnader knytta til eventuelle søksmål fra multinasjonale selskaper.

– Nærings- og handelsminister Monica Mæland bør heller jobbe for bedre multilaterale avtaler innenfor Verdens Handelsorganisasjon (WTO), sier Aas Borge.

For mer informasjon og kommentarer:
leder i Changemaker, Ingrid Aas Borge, tlf. 98246441

Changemaker er med i felleskampanjen BIT-fritt, sammen med 25 fag- solidaritets-, miljø- og ungdomsorganisasjoner.