top of page

En redegjørelse for fakta er nødvendigSkrevet av Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker.


Dette innlegget ble publisert i papirutgaven av Vårt Land 13.04.24. Det er et svar på et motsvar til innlegget "Gi palestinske kvinner en plass ved bordet", som ble publisert online i Vårt Land 15.03.24. I et innlegg hos Vårt Land hevder Harry Rødner en rekke ting om meg. Påstandene er så drøye at jeg ser meg nødt til å korrigere dem og gi ham en objektiv gjennomgang av fakta.

Jeg vil starte med å tydeliggjøre at innlegget mitt ikke er et propagandaskriv. Mine uttalelser baserer seg på rapporter fra anerkjente kilder, som FN, som har dokumentert hendelser og forhold i regionen. I innlegget kaller Rødner meg for en anti-israelsk aktivist. For å bruke Rødners egne ord, er påstanden falskneri. På ingen tidspunkt har jeg uttalt meg kritisk til Israels eksistens. Hverken nå eller i tidligere innlegg.

Videre mener Rødner at jeg unnlater å nevne hvorfor visse palestinske grupper har ekskludert kvinner fra fredsprosesser. Jeg vil påpeke at fokuset i min artikkel var å oppmuntre til inkludering av palestinske kvinner i slike prosesser. Å diskutere årsakene til ekskludering av kvinner er viktig, men det var ikke formålet med mitt innlegg.

Jeg blir også tillagt meningen om at det kun er Israel som bruker seksualisert vold som krigsmetode. Dette har jeg aldri hevdet. Jeg erkjenner at begge parter i konflikten har lidd, og det er viktig å jobbe mot enhver form for vold, uavhengig av hvem som er ansvarlig.

Til slutt vil jeg adressere Rødners anklage om at jeg dehumaniserer Israel og forsøker å avlede oppmerksomheten fra vold mot israelske ofre. Jeg avviser sterkt disse påstandene. Mitt mål er å oppmuntre til rettferdighet og likestilling for alle parter, uten å bagatellisere lidelsen til noen grupper. Likevel mener jeg at det er helt legitimt å løfte frem palestinske kvinner. Det er ubestridelig at de lever under ulovlig okkupasjon, og deres stemmer må gis særskilt oppmerksomhet i enhver diskusjon om fred i regionen. 

Jeg håper at dette innlegget gjør det klart for Rødner at min agenda er å oppmuntre til inkludering av palestinske kvinner i fredsprosesser, og at han stiller seg bak den.

55 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page