- Oljefondet er politisk, kun spørsmål om hvilken politikk

Redaksjonen – 20.4.2015

Foto: aidenvironment.org (CC)

Årssamlingen vedtok i helgen å opprette et nytt politisk utvalg for investeringer. Dette skal gjøre arbeidet med å gjøre Oljefondet etisk mer slagkraftig.

Siden Etisk Oljefonds-kampanjen ble avsluttet i 2012 har det vært usikkerhet om hvordan den kompetansen som er opparbeidet i organisasjonen skal beholdes. Årssamlingen så også behovet for å styrke innsatsen med å sikre en etisk forvaltning av verdens største sparegris.

I stortingsmeldingen om forvaltningen av Oljefondet som ble lagt fram tidligere denne måneden står det at det er "bred politisk enighet om at fondet ikke er et utenrikspolitisk eller klimapolitisk virkemiddel". Dette mener leder Hanne Sofie Lindahl er naivt.

- Hvordan vi velger å investere Oljefondet er både utenriks- og klimapolitikk, men ikke minst utviklingspolitikk. Spørsmålet er hvordan vi skal prioritere. Skal vi sette etikk og bærekraft først, eller kommer det langt ned på lista? spør hun.

Tverrpolitisk utvalg

Løsningen ble et nytt politisk utvalg, som er Changemakers sjette, med 3-4 personer. Det var noe bekymring om en slik utvidelse av Changemakers temaområder ville gjøre organisasjonen mindre slagkraftig. Nestleder og en av forslagsstillerne, Håvard Aagesen, har den motsatte oppfatning.

- Et nytt utvalg gjør at vi kan prioritere arbeidet med Oljefondet. I stedet for at alle utvalgene jobber med forskjellig deler av Oljefondets forvaltning, kan vi nå jobbe mer helhetlig, sier han.

Utvalget er et prøveprosjekt, og skal diskuteres på nytt på årssamlingen i 2016.

Ingen medlemmer

Så langt mangler utvalget både leder og medlemmer. Disse skal på plass før sommeren, og Nominasjonskomiteen er på jakt etter gode kandidater. Kjenner du noen, eller er du selv interessert? Ta kontakt med Nomkom.