Fest for et mer ansvarlig Oljefond

Redaksjonen – 3.6.2016

3. juni gav Stortinget beskjed til Regjeringen om å komme tilbake med retningslinjer for ansvarlige investeringer i statsobligasjoner. Changemaker har jobbet for slike retningslinjer i mange år, så i dag feiret vi sammen med finanskomiteen et mer ansvarlig Oljefond utenfor Stortinget.

I årevis har vår felles sparegris, gjennom investeringer i statsobligasjoner, blitt lånt ut uten retningslinjer, og dermed falt utenfor det etiske rammeverket som ellers ligger til grunn for forvaltningen av Oljefondet. Disse pengene har kunnet blitt brukt til krigføring og brudd på menneskerettighetene.

Derfor har Changemaker vært blant organisasjonene som i mange år har jobbet for retningslinjer for utlån gjennom investeringer i statsobligasjoner. Krav om åpenhet og ansvarlighet i offentlige budsjettprosesser i landet som mottar lånet, kan sikre en demokratisk forvaltning av pengene. Det gir også befolkningen en mulighet til å holde myndighetene ansvarlige for de lån som tas opp.

– Dette var på tide, mener Tuva Krogh Widskjold, påtroppende leder i Changemaker.

– En fjerdedel av Oljefondet er investert i statsobligasjoner. Retningslinjer for disse investeringene kan forhindre at Oljefondet bidrar til menneskerettighetsbrudd. Changemaker har jobbet for dette i årevis, så nå er det grunn til å feire, utbryter hun.

Changemaker mener kravet fra fra Stortinget inneholder flere seiere. I Stortingets vedtak anerkjenner en at uansvarlig utlån kan føre til illegitim gjeld.

– Dette er kjempebra, sier Tuva. Hun viser til at en tredjedel av verdens land står i fare for å havne i gjeldskrise. Store summer er lånt ut på en uforsvarlig måte og har slettes ikke kommet befolkningen i landet til gode. Likevel er det befolkningen som sitter igjen med regningen og som må ta konsekvensene av reduserte velferdsbudsjetter.

I vår har Changemakere fra hele landet for alvor satt kommunenes investeringer i statobligasjoner på dagsorden. Norske kommuner kan investere i statsobligasjoner gjennom blant annet pensjonskasser og livsforsikringsselskap. Changemakers lokalgrupper har tatt kontakt med kommunepolitikere, skrevet i aviser og samlet underskrifter. Ved å fortelle at vi ikke ønsker at våre sparepenger skal brukes til menneskerettighetsbrudd eller oppbygging av ikke-bærekraftig gjeld, har statobligasjoner for alvor blitt satt på dagsorden.

– Takk for at dere pusher oss, uttrykket en fornøyd og kakespisende Hans Olav Syversen (KrF). Han påpekte viktigheten av sivilt samfunn i både denne og tidligere saker.

Tuva støtter dette utropet av hjertens lyst, og påpeker at en med kommunekampanjen har vist hvordan en med lokal handling kan bidra til global rettferdighet.

– Nå ser det ut til at også politikerne på Stortinget tar sitt ansvar for å være en ansvarlig utlåner alvorlig, sier en smilende Tuva.