Ny nasjonal skolestreik for klima 24. mai!

Åsne Hanto – 23.4.2019

Politikerne ikke har forstått alvoret i klimakrisa, selv ikke etter at 40 000 norske barn og unge tok til gatene den 22.mars. - Derfor streiker vi igjen den 24.mai!

Vi krever handling og en mer ambisiøs og solidarisk klimapolitikk. Politikerne sine svar er nærmest en hets av streiken – de tar verken oss eller framtida vår på alvor!

Hittil har Erna Solberg og hennes regjering bare gjentatt og forsvart gammel politikk som som svar til skolestreikende ungdommer, men nå ligger det et forslag som kan føre til endring hos Stortinget. Det skal behandles før sommeren. Arrangørene av skolestreik gir politikerne en frist:

  • Vi gir regjeringa og politikerne fram til 24. mai for å stemme gjennom en mer rettferdig klimapolitikk der Norge tar ansvar gjennom kutt, klimafinansiering og stans i oljeleitinga. Klarer de ikke dette, streiker Norges barn og unge den 24.mai, sier arrangørene.

Streiken er arrangert i et samarbeid mellom politiske ungdomspartier, barne- og ungdomsorganisasjoner og enkeltpersoner. Blant disse er KFUK-KFUM Global, Grønn Ungdom, Natur og Ungdom, Changemaker og enkeltpersoner i Miljøagentene.

Initiativtaker til streiken, Tina Razafimandimby Våje (15), har vært i møte med flere av politikerne i regjering og er skuffet over deres mangel på handling:

  • Som et land med mye høyere forbruk enn verdens gjennomsnitt, og som et land som har fått nyte av dette i lang tid, er det på tide at vi gjør det vi kan. Vi har et historisk ansvar overfor alle dem som rammes, men som ikke har bidratt så mye som oss til å skape problemet. Det vi kan gjøre blir det vi må gjøre. Det er klart at det er vanskelig å gjennomføre tiltakene som skal til, men det blir ikke noe lettere, sier Våje
  • Kravene våre er konkrete og nødvendige. Om ikke de innfris nå, vil regningen ungdommen blir sittende igjen med være umulig å betale. Vi må gripe den sjansen vi har til å minimere skadene av klimaendringene, sier Våje

Skolestreikernes krav til regjeringen:

  • Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge
  • Øk det norske klimamålet og kutt mer enn halvparten av norske utslipp innen 2030 (Minst 53 % kutt innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå)
  • Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.

Streiken 24. mai er en global streik som kommer til å mobilisere millioner av barn og unge over hele verden.

  • Vi har bare sett starten på klimaopprøret. Men dersom Regjeringen stemmer frem politikk som setter dem på riktig side av historien, kan 24. mai bli en folkefest. Valget er deres, sier arrangørene

Har du lyst til å bidra på streiken den 24.mai i Oslo?

Oversikt over skolestreiker vil bli lagt ut her etter hvert som de planlegges.


Kontaktinformasjon

Tina Razafimandimby Våje, initiativtaker til den nasjonale skolestreiken – tinavaje@gmail.com

Mari Hasle Einang, nestleder i Changemaker - mari@changemaker.no