Nei til ratifisering av frihandelsavtalen med Colombia!

Politisk utvalg for internasjonal handel – 22.5.2014
Nei til frihandelsavtale med Colombia. Foto:ForUM

I 2008 inngikk EFTA (European Free Trade Association) en frihandelsavtale med Colombia. I dag skal næringskomiteen på Stortinget skrive en innstilling til Stortinget om Norge skal ratifisere avtalen eller ikke.

I 2008 inngikk EFTA (European Free Trade Association) en frihandelsavtale med Colombia. I dag skal næringskomiteen på Stortinget skrive en innstilling til Stortinget om Norge skal ratifisere avtalen eller ikke. Handelsutvalget gir deg her fire gode grunner til hvorfor den ikke bør ratifiseres:

1) Den legitimerer et undertrykkende regime

Vi er positive til økt handel med utviklingsland og ser på dette som et viktig verktøy for land til å skape vekst og komme seg ut av fattigdom. Likevel må Norge føre en helhetlig, samstemt nærings- og utviklingspolitikk som drar i samme retning. Menneskerettighetssituasjonen i Colombia har ikke bedret seg betydelig de senere årene, og en frihandelsavtale vil dermed være med på å legitimere dagens undertrykkende regime i Colombia.

2) Avtalen er strengere enn nødvendig i mange saker

Changemaker stiller seg bak et nettverk av organisasjoner som mener at Norge ikke bør ratifisere frihandelsavtalen med Colombia. Frihandelsavtalene som Norge fremforhandler gjennom EFTA er ment som et supplement til Norges forpliktelser i WTO. Avtalen med Colombia går i flere tilfeller lenger, blant annet på patentlovgivning for medisiner, enn hva WTO krever. Derfor mener vi at avtalen verken er nødvendig eller bidrar til god norsk utviklingspolitikk.

3) Den kan ødelegge fredsforhandlingene

Colombia har vært et land i konflikt de siste førti årene, med en pågående borgerkrig mellom FARC-geriljaen og regjeringa i landet. I øyeblikket er Norge med på å tilrettelegge for fredsforhandlinger mellom partene. Ett av FARCs krav for å møtes til forhandlinger er at regjeringa ikke inngår flere nye frihandelsavtaler, og Changemaker er redde for at en ratifisering av denne avtalen vil underminere Norges kredibilitet i, og arbeid med, dette pågående fredsinitiativet.

4) Den gjør ingenting for menneskerettighetssituasjonen

Changemaker og resten av nettverket mener at avtalen er svært uheldig for menneskerettighetssituasjonen og arbeiderrettighetene i Colombia, samt for norsk utviklingspolitikk i verden. Menneskerettigheter må veie tyngre enn kortsiktige næringsinteresser og derfør bør avtalen ikke ratifiseres.Komiteen gjør ferdig sin innstilling denne uken, og foreløpig plan er i følge regjeringen.no at saken skal opp i Stortinget 19.juni. Vi er spente på hva som skjer videre!