Nå kastes det lys på skatteplanleggeres rolle i internasjonal skatteflukt

Anne Sofie Lid Bergvall – 22.6.2017

Raul og Guðjón ber kvinnen og mannen i gate dele hemmeligheter, fra Changemakers kampanje Jakten på Ærligheten sommeren 2013

Skatteplanleggerne, som skjuler seg i den store hemmeligholdsindustrien, er i ferd med å dras ut av mørket.

Hvorfor bry seg om skatteplanleggere?

Panama Papers avslørte en skremmende hemmeligholdsindustri som skjulte både skatteflukt, menneskehandel og salg av flybensin til kampfly i Syria. Det haster å lyse opp denne industriens mørke kroker.

Skatteflukten er mulig nettopp fordi det finnes selskaper som Mossack Fonseca, selskapet fikk sine dokumenter lekket under Panama Papers, som hjelper rike mennesker og store multinasjonale selskaper som Google og Apple å snyte på skatten. Disse skatteplanleggerne er ofte advokat- eller revisjonsselskaper som kjenner skattelover godt. De finner smutthull slik at multinasjonale selskap kan gjemme bort penger i stedet for å betale skatt. Skatt som kunne finansiert tjenester som skoler og sykehus.

Mens kapitalflukt gjennom overskuddsflytting er en stor utfordring i Norge, er problemene fatale i utviklingsland. Penger som kunne vært brukt på å styrke helse- og utdanningssystemer ender i stedet i skatteparadis, i lommene på rike eiere av multinasjonale selskaper og hos korrupte ledere. Lekkasjer som Panama Papers og Luxleaks har vist oss at skatteplanleggerne har en nøkkelrolle i store multinasjonale selskapers skatteunndragelse.

Changemaker har jaktet på ærligheten i hemmeligholdsindustrien i mange år, her fra SommerSNU 2013

Hvorfor utvalg?

Regjeringens oppnevnelse av et utvalg som skal utrede skatteplanleggerne sin rolle er oppfølgingen av Stortingets vedtak. Da Stortinget behandlet skatteforliket vedtok flertallet at det skulle opprettes et ekspertutvalg som skulle:

“...vurdere om det bør gjøres ytterligere begrensninger i skatterådgiveres, herunder advokaters, taushetsplikt på skatteområdet. I forlengelsen av dette skal det vurderes om skattyteres og deres rådgiveres plikt til å gi kontrollopplysninger bør utvides til å gjelde informasjon om selskapsstrukturer og formålet med finansielle transaksjoner. Det skal også vurderes om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker skal pålegges opplysningsplikt.”

Utvalget skal levere sin innstilling 31. desember 2018 og skal ha se på om det bør gjøres endringer i skatteplanleggeres opplysningsplikt, skatteplanleggeres taushetsplikt og opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker.

Sigrid K. Jacobsen, leder i Tax Justice Network Norge, er blant ekspertene i utvalget. Foto: TJN Norge

Hva mener Changemaker?

Changemaker er glade for at utvalget endelig settes ned og for at Regjeringen med det viser at de tar skatteplanleggeres rolle i internasjonal skatteflukt på alvor. Ett av kravene i Changemakers kampanje som lanseres 28. juni er nettopp at Finansministeren innfører tiltak som hindrer skatteplanleggere i å bidra til ulovlig kapitalflukt. Nå er det viktig at utvalget tør å foreslå sterke nok tiltak og slik ta utfordringene dagens hemmelighold skaper på alvor. Slik kan Norge ta en lederrolle for å få bukt med en farlig hemmeligholdsindustri.

Ordliste

  • Overskuddsflytting: Når selskaper flytter overskudd fra et land til et annet for å å slippe å betale skatt i land der det er høy skatt.
  • Skatteforliket: En enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om 17 prinsipper for skattlegging i Norge