Magasin

Grønt vendepunkt

25.08.2015

I 2050 lever vi et så grønt samfunn at vi indirekte spiser juletrær til middag. Et helt nødvendig vendepunkt, mener eksperter.

Slik utnyttes en tømmerstokk.

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Klimakrise – et av de mest velbrukte klimaordene de siste årene. Nå skal du få møte ordet som fremover kommer til å følge ”klimakrise” hakk i hælene: Bioøkonomi. Men hva er det egentlig?

Et grønt skifte

Kort fortalt er bioøkonomi kroner og ører som har sin opprinnelse i grønn energi. Verden må gjennom en forvandling fra å være basert på olje og gass, til å være basert på grønn energi, som vann, vind, sol og biomasse. Ekspertene kaller denne forvandlingen et ”grønt skifte”. Et vendepunkt vi ikke kan klare oss uten.

- Det haster, vi har ikke tiden på vår side, sa generalsekretær, Ban Ki-moon, i november, da FN la frem sluttrapporten fra klimapanelet i København.

Et grønt skifte vil være gjennomført i løpet av 30-50 år. I tillegg til klimautfordringer, er det to andre hovedfaktorer som krever at verden blir grønnere: befolkningsvekst og sikring av jordens matproduksjon. En bedre og mer effektiv bruk av naturens ressurser er essensielt for å sikre en bærekraftig fremtid.

Inn i granskauen

Ved universitetet på Ås, skjer det spennende, grønne saker.

I 2014 fikk de 200 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på løsninger som tar i bruk skog. Her står grantreet sentralt. Rektor ved NMBU forklarer:

- Det handler om å tilgjengeliggjøre biomasse som tidligere har vært utilgjengelig. Et mye brukt eksempel er skog. Gjennom ny teknologi og nye behandlingsmetoder for cellulose, kan tre bli til et høyverdig fôr til kuer og andre husdyr. Snart spiser laksen vår juletrær, ler Tveit. Hun peker på den enorme forskjellen det vil utgjøre: I dag er norsk landbruk avhengig av soya importert fra Brasil. Har vi tilgang til samme biomasse fra norske råstoffer, vil vi selv kunne dekke behovet for mat til dyrene. Samtidig vil det utvikle industri og arbeidsplasser.

Også den mindre kjente snøkrabben (som ligner på kongekrabben) er en viktig brikke i det grønne puslespillet. Den har gjort stort inntog langs den norske kysten, og om 5-10 år kan man forvente å hente opp 100 000 tonn snøkrabbe. Hele dyret skal tas i bruk: ved siden av kjøtt i klørne består krabben av 30% restbiomasse, altså det man tidligere har kastet. Dette skal i stedet brukes til produkter innenfor mat, helsekost og emballasje, informerer Nofima, som står bak prosjektet med snøkrabben.

Slik utnyttes en tømmerstokk.

Fire viktige faktorer

Førstelektor ved BI, Per Espen Stoknes, har doktorgrad i klimaøkonomi. Han forklarer at der er fire drivkrefter som styrer mot en grønn fremtid.

  1. Det vil bli dyrere å produsere like mye olje som vi gjør nå.
  2. Forskning og utvikling vil føre til en radikal energieffektivisering. Med andre ord: man vil få 100 ganger så mye verdi ut av et grantre som man gjør i dag.
  3. Alternative løsninger som å bytte ut plastikk produsert av olje med plastikk produsert av tre, gjør at olje i mindre grad gjennomsyrer samfunnet. Et godt eksempel er Coca Colas flasker ”PlantBottle”. De består av halvparten fossil, en fjerdedel resirkulert plast og siste fjerdedel plantebasert plast. Målet er å få hele flasken 100% fornybar innen fem år.
  4. Og innen 2020 vil solenergi være billigere enn kull og gass mange steder i verden.

Kombinasjonen av disse fire drivkreftene vil gjøre at det vil bli mindre lønnsomt å velge fossil, og mange investorer vil flytte investeringer til grønne næringer.

- Dette vil over tid være sterkt samfunnsformende, forklarer Stoknes. Kjører du grønn vekst lenge nok, vil vi få en grønn økonomi som passer innenfor planetens tålegrenser.

- Dette kan vi forvente innen 2050. Men det skjer ikke av seg selv; våkne folk og myndigheter må presse på hele veien.

Vendepunkt

Grønn ordbok

(For deg som innrømmer at du er helt grønn.)

Biomasse: En biologisk masse med et gitt volum. For eksempel cellulose fra trær eller restavfall fra kompost.
Cellulose: Det vanligste organiske forbindelsen på jorden. Den vanligste kilden til cellulose er gjennom plantemateriale.
Energieffektivisering: Å oppnå samme resultat, men ved å bruke mindre energi enn tidligere. For eksempel biler som bruker mindre bensin, men som har nøyaktig samme funksjon.
Bærekraftig: Utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å gå på bekostning av morgendagen.
Tålegrense: I dette tilfellet, naturens grense før mangfoldet begynner å kollapse.
Fornybar: Energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, som sol-, vind- og vannenergi.
Fossil energi: Hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje og naturgass.

Norge er i en unik posisjon. Og i verdenssammenheng forventes det at vi som velstående nasjon tar ansvar for at et grønt vendepunkt og en grønn vekst skal bli mulig.

- Her kan vi gjøre en stor forskjell internasjonalt, sier leder av Forskningsrådet Arvid Hallén. Utviklingen av grønn teknologi på verdensmarkedet er enorm. I Norge kan vi ikke tilby billig arbeidskraft, men kunnskap og teknologi. Han er optimist.

Tidligere leder av Changemakers klimautvalg, Torkil Dyb Remøy, mener at Norge har en enestående mulighet til å ta en lederrolle i det grønne skiftet.

– Overgangen til den grønne økonomien vil definere dette århundret, fornybare løsninger vil i voksende grad ta over for fortidens og nåtidens ressurssløsing. Vi i Norge har sånn sett en fantastisk mulighet til å skrive oss inn i historiebøkene som et land som drev frem de nødvendige endringene. Vi kan gjøre det både fordi vi tror det er økonomisk lurt, men også vi fordi det er absolutt nødvendig at noen tar ledertrøyen i verdens viktigste ritt, sier Remøy og legger til:

- At Siv Jensen av alle bruker ordet ”grønt skifte”, er et tydelig tegn på at noe er i ferd med å skje. Ikke fordi Jensen har blitt mer opptatt av miljø, men fordi hun i det hele tatt må bruke dette begrepet for å fremstå som moderne, fremtidsrettet, ja, som oppdatert på verdens gang. Det er grunn til at tro at fremtidige finansministere etter hvert også vil fylle begrepet ”det grønne skiftet” med mer konkret politikk. Da kan det bli virkelig gøy.