Panama Papers: Løsninger på skattejuksingen finnes

Redaksjonen – 4.4.2016
Jakten på ærligheten aksjon.

Jakten på ærligheten aksjon.

Den utstrakte skattejuksingen som nå blir blottlagt, er hverken ny eller uløselig, og det er de fattigste som kommer verst ut. Men Norge jobber for sakte med løsningene, mener Changemaker.

– Avsløringene viser et system som tillater at rike stjeler fra fattige. Jo større du er, desto mindre sannsynlig er det at du betaler den skatten du skal, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

– Globalt ødelegger dette fattige lands muligheter til å finansiere grunnleggende tjenester, som skole, helse og infrastruktur. Dette vet vi allerede, likevel kommer løsningene for sent og er for dårlige.

Hun viser til en nylig rapport fra UNECA (FNs økonomiske kommisjon for Afrika) som viser at 500 mrd kroner forsvinner ut av Afrika hvert år som følge av ulovlige kapitalflukt – hvor skatteunndragelse utgjør den største delen. Videre påpeker hun viktigheten av å adressere systemet som muliggjør disse unndragelsene.

– Mens Panama Papers setter søkelyset på statsledere, næringslivsaktører og kjendiser, er prinsippet det samme for de virkelig store fiskene, som Google, Apple eller Starbucks. Fokuset fremover må ligge på løsningene, mener Lindahl.

Informasjon er avgjørende

Organisasjonen har jobbet for land-for-land-rapportering (LLR) i flere år, hvor selskaper må rapportere inntekter og skatt i hvert land de har virksomhet, og fikk gjennomslag for denne ordningen i 2013.

Dette vil gi større innsyn i den globale pengeflyten, men så langt gjelder ordningen bare skog- og utvinningsindustrien.

– Avsløringene viser hvor ekstremt viktig tilgang på informasjon er. Det første regjeringen må gjøre er derfor å gjøre land-for-land-rapporteringen til et slagkraftig verktøy som gjelder hele næringslivet, sier Lindahl.

Også andre tiltak som et åpent eierskapsregister, automatisk informasjonsutveksling med alle land, og videreføring av arbeidet med LLR på internasjonalt nivå er viktige steg mot å forhindre skattejuksing.

Kontaktinformasjon for presse finner du her