Om lokalgrupper

Alt du trenger å vite om å drive en lokalgruppe i Changemaker.

På denne siden her kan du lese mer om disse tingene:

Lyst til å bli med i en lokalgruppe? Finn ut om hvor din nærmeste lokalgruppe er her.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på post@changemaker.no.

Hva er en lokalgruppe?

Norges politikk har globale konsekvenser. I Changemaker jobber ungdommer kreativt og politisk for at Norge skal ta sitt ansvar på alvor, og skape en mer rettferdig verden. For å kunne få beslutningstakerene til å ta avgjørelser som gjør verden mer rettferdig er det viktig at vi klarer å påvirke også lokalt i Norge. Changemaker er derfor helt avhengig av lokalgrupper.

Changemakers lokalgrupper har ulike størrelser og driver med mange forskjellige ting. Noen har mange aksjoner, andre færre, noen holder foredrag, andre arrangerer konsert eller debatt. Noen prøver å få kommunen til å bli fairtrade, andre vil ha en skatteparadisfri kommune. Noen grupper holder møter i samarbeid med andre organisasjoner. Noen grupper møtes 1-2 ganger i måneden, andre litt sjeldnere. Men, det som er felles for alle er at de har det sosialt, og de forandrer verden sammen!

Roller og struktur

For å strukturere arbeidet i lokalgruppen, kan det være en god idé å dele inn i ulike roller. Det kan være lurt å i første omgang velge en leder, en nestleder og en økonomiansvarlig.

Fadder

Alle lokalgrupper får en fadder som sitter i sentralstyret i Changemaker. Fadderen er personen lokalgruppen kan kontakte dersom de lurer på noe og hjelper mer enn gjerne til dersom lokalgruppen trenger det.

Leder

Leders rolle er å vanligvis innkalle til møter og være kontaktperson overfor Changemaker sentralt. En viktig del av rollen som leder er også å delegere ansvaret til resten av gruppa. Som leder har du ikke ansvar for å gjøre alt som gruppa skal gjøre, men ansvar for at gruppa i fellesskap får gjort det dere ønsker.

Nestleder

Nestleders rolle er å være leders høyre hånd. Leder og nestleder utgjør som regel et team som diskuterer mye av de sakene lokalgruppen er involvert i, og noe av deres viktigste oppgaver er å støtte opp under hverandre i det daglige Changemaker-arbeidet.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er den som har ansvar for å føre regnskapet og budsjettet til lokalgruppa. Denne personen skal ha kontroll over hvor mye penger gruppa har, og hva disse kan brukes til.

Aksjonsansvarlig

Skal man ha aksjoner kan man ha en person som er ansvarlig for å for å gjennomføre denne.

Temaansvarlig

Hvis man er mange, kan f.eks hver ha ansvar for et av Changemakers tema.

Medieansvarlig

En medieansvarlig kan ha ansvar for å kontakte lokalavisen i forbindelse med aksjoner, oppdatere sosiale medier og lignende slik at lokalgruppen kan få masse oppmerksomhet rundt aksjonene sine.

Andre verv

Hvis man er flere i gruppen, kan det være lurt å gi alle en rolle. Hvilke roller lokalgruppen har behov for og har lyst til å ha, kan variere.

Hvorfor har Changemaker lokalgrupper?

Sterke lokalgrupper og studentgrupper bidrar til å spre Changemaker sitt budskap i hele landet, og er helt avgjørende for gjennomslagskraften som Changemaker har i de sakene vi jobber med. Uten lokalgrupper ville Changemaker vært en gjeng som bare gikk på høringsmøter på Stortinget og alt ville foregått i Oslo. Med med så mange aktive folk rundt om i Norge har vi faktisk greid å gjøre verden litt bedre, fra trange fjorder og dype daler. Og det fortsetter vi med, år etter år!

Hvordan starte en lokalgruppe?

Dersom det ikke finnes noen lokalgruppe i nærheten av deg, kan du starte en selv. Jo flere lokalgrupper Changemaker har, desto flere politikere klarer vi å påvirke til å jobbe for en mer rettferdig verden. For å bli en lokalgruppe kan dere følge denne smørbrødlisten:

  1. Ha minst tre betalende medlemmer
  2. Arranger et stiftelsesmøte
  3. Registrere lokalgruppen ved å sende mail til post@changemaker.no

Ta kontakt med post@changemaker om du trenger hjelp.

1. Minst tre betalende medlemmer

Forutsetningen for å bli en lokalgruppe i Changemaker er at det må være minst tre betalende medlemmer i Changemaker.

2 & 3. Arranger et stiftelsesmøte og registrer lokalgruppen

Medlemmene som ønsker å starte en lokalgruppe møtes for å registrere lokalgruppen. På dette møtet må dere skrive en stiftelsesprotokoll - det høres kanskje fancy ut men det er veldig enkelt!

Aller først burde dere fordele rollene dere imellom:

1. Leder

2. Økonomiansvarlig

3. Valgfritt (enten bare et vanlig medlem, eller nestleder, kommunikasjonsansvarlig og lignende om dere ønsker det!)

Deretter lager dere et dokument som inneholder følgende:

  • Dato og sted
  • Navn på lokalgruppen
  • Medlemmer, roller og kontaktinfo (e-post og telefonnummer)
  • Hvem som er tilstede på stiftelsesmøte
  • Signaturer

Send dette til post@changemaker.no så tar vi kontakt med dere og informerer dere om hvordan vi gjør det videre! :)