Økonomi

En viktig del av det å drive lokalgruppe er å ha god oversikt over økonomien. Her finner du en rekke økonomiressurser som gjør lokalgruppehverdagen enklere.

For å kunne drive med aktiviteter, kjøpe materiell, mat, nødvendige ting til aksjoner eller betale folk sine reiser, må lokalgruppen ha penger på konto og oversikt over pengene. Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine her, ikke nøl med å ta kontakt med deres fadder.

På denne siden kan du lese mer om:

Hvorfor ha en oversikt over økonomien?

Selv om det sikkert er hyggelig å ha et arrangement hvor man serverer havregrøt og sitter i et dårlig ventilert klasserom, så er fordelen med “økonomi, budsjett, regnskap” at styret i lokalgruppen fort ser at man kan ha råd til å ha det samme arrangementet i byens hippeste kulturhus og servere pizza i stedet.

Om man skal ha en aksjon er det fint å kunne kjøpe inn maling og stoff til å lage et banner. Når man har en vervekonkurranse i lokalgruppen er det kult å kunne kjøpe inn vervepremier

Det er også viktig å ha oversikt over lokalgruppeøkonomien siden lokalgruppene utgjør grunnfjellet i Changemaker. Lokalgruppen må også rapportere til sentralleddet hvert år, og da er det viktig at man har orden i sysakene. Med god oversikt, så sørger man for at pengene går til å skape aktivitet i lokalgruppen, få flere medlemmer, og for at penger ikke blir borte

Mange syns økonomi være litt vanskelig, men her har vi mange ressurser som gjør det så enkelt som mulig for dere i lokalgruppen!

De viktigste oppgavene til økonomiansvarlig i lokalgruppen:

  1. Sørge for at det blir laget et budsjett for året, og at dette følges
  2. Søke om støtte og få inn inntekter til lokalgruppen
  3. Holde oversikt over- og sette opp lokalgruppens regnskap
  4. Planlegge og gjennomføre økonomen i lokalgruppen sammen med resten av styret

Nyttige ressurser for deg som økonomiansvarlig!

Vi anbefaler at du laster ned vår økonomihåndbok.Her har vi 15 deilige sider om hvordan drive økonomien til lokalgruppen til Changemaker. Du får blant annet en god innføring i de ressursene som er på denne nettsiden her, og også gode stalltips til hvordan drive den daglige økonomioppfølgingen.

Nedenfor er det også en rekke øvrige ressurser. Disse verktøyene vil gjøre det mye enklere for deg å ha oversikt over lokalgruppen din.

Hvordan få penger til lokalgruppen?

Det finnes heldigvis flere måter dere kan få penger til å drive aktivitet på. Under finner dere noen forslag.

Frifond Organisasjon

Når lokalgruppen trenger penger kan dere søke sentralstyret om penger fra Frifond. Vi har et eget søknadsskjema gjennom Google Spørreskjema (forms), som igjen inneholder masse info. Mer info vil bli sendt ut til lokalgruppenes eposter når hver søknadsrunde er. Normalt deles det ut penger til lokalgruppene i to runder - en på våren og en på høsten hvert år.

NB: Før man kan motta nye frifondsmidler må man ha:

  1. Levert inn årsrapport og regnskap for foregående år (les mer om hvordan du gjør det her).

Vi anbefaler også å ha all info klar på forhånd. Søknadsskjema har følgende deler:

  • Om ditt lokallag, hvor mye penger dere har igjen fra tidligere
  • Hvor mye penger dere tenker å søke og hva dette skal brukes på + info om økonomiansvarlig og den som eier bankkontoen.
  • En egenerklæring hvor man bekrefter at man vil følge Changemakers retningslinjer for Frifond Organisajson

Trykk her for søknadsskjema til Frifond Organisasjon i Changemaker

Hvis dere er en nyoppstartet gruppe må dere sende inn et protokoll fra det første årsmøtet deres. Les hvordan dere gjennomfører oppstartsmøte her.

Fagforbund og andre organisasjoner

Mange organisasjoner støtter det viktige arbeidet Changemaker gjør, og kan være villige til å støtte dere med penger. Sånne organisasjoner kan være lokale fagforbund, fredsorganisasjoner, klimaforeninger, den lokale velforeningen og mange andre. Hvis dere planlegger en aksjon eller skal jobbe med en kampanje, kan det være en ide å spørre disse om penger. Da er det viktig med en god søknad, der dere beskriver prosjektet deres og hvordan dere vil bruke pengene. Si også noe om hvorfor akkurat de burde støtte akkurat dere.

Under finner dere maler på søknader til LO-forbund. Disse kan også tilpasses og sendes til andre organisasjoner.

Legat, fond og kommunale midler

Er det noen fond eller legater dere kan søke penger fra? Hva med den lokale banken eller forsikringsselskapet? Ofte deler de ut penger til veldedige organisasjoner. Ta en titt her på Legathåndboken og se om dere kommer over noe som passer dere. Undersøk også om kommunen deres gir ut midler til ungdomsorganisasjoner eller politiske eller kulturelle formål.